Betrokken organisaties

Projectpartners

Het WFC is een project van gemeente Ede, provincie Gelderland, Wageningen University & Research, Stichting World Food Centers en WFC Development B.V. (een samenwerking van Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.).

De Experience developers van BRC werken intensief samen met de deelnemende bedrijven aan het concept. Onder meer Albert Heijn, FrieslandCampina, Nestlé, DSM, KeyGene, en Scelta Mushrooms  hebben met hun kennis, deskundigheid en ervaring op het gebied van voeding, al een belangrijke bijdrage geleverd aan het Masterplan voor de Experience.

Daarnaast zijn ook de gezondheidssector, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen betrokken bij de invulling van het WFC.

Foodvalley

Foodvalley is het centrale kennisintensieve agrifood ecosysteem van Nederland.  Foodvalley wordt gedragen door Foodvalley NL en Regio Foodvalley en is een belangrijke partner van het WFC.

Ambitie
Foodvalley levert een significante bijdrage aan de oplossing van mondiale vraagstukken op het gebied van food. Het doel is om te komen tot innovatieve oplossingen voor gezonde voeding en duurzame productie, waarbij natuurlijke hulpbronnen optimaal worden benut en de voedselzekerheid toeneemt.

Foodvalley NL
Foodvalley NL bevordert (inter)nationale samenwerking tussen bedrijven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen ten behoeve van innovatie in de agrifoodsector wereldwijd. Verbinden en kennis delen zijn de kernwoorden.

Regio Foodvalley
Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen om het vestigingsklimaat te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken.

Groeiende betrokkenheid NGO’s bij WFC

Het World Food Center stelt zichzelf het doel om zowel het nationale als het internationale voedselverhaal te vertellen. Dit zijn complexe verhalen waarop verschillende perspectieven mogelijk zijn. Om tot een volledig beeld te komen van de uitdagingen en mogelijkheden voor het voeden van de wereldbevolking en tegelijkertijd het verhaal te vertellen over de draagkracht van de planeet en haar biodiversiteit, is het belangrijk dat naast overheid en bedrijfsleven ook maatschappelijke organisaties betrokken worden bij het WFC.

Het WFC zoekt daarom actief het gesprek met NGO’s, niet-gouvernementele organisaties.

Naast de goede contacten met de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties (FAO), die al betrokken was bij de ontwikkeling van het masterplan van de experience, worden ook steeds meer andere NGO’s gevraagd om input en of zij interesse hebben hun informatie in het WFC te valideren en te presenteren.

Gesprekken zijn inmiddels gevoerd of gepland met belangrijke nationale en internationale organisaties als de Consumentenbond, Dierenbescherming, Wereld Natuur Fonds, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Alliantie Kindermarketing, Hartstichting, Voeding Leeft, Arts & Voeding, Foodhub, Natuur & Milieu, Solidaridad en Oxfam.

Andere NGO’s die graag eens met ons van gedachten wisselen over de invulling van het WFC zijn van harte welkom.

Ook voor uw organisatie is plaats in het WFC!

Nu de definitieve versie van het masterplan klaar is, krijgt de World Food Center Experience steeds meer vorm. Tegelijkertijd wordt het ook steeds duidelijker dat het WFC een aantrekkelijke omgeving biedt voor alle agrifood-gerelateerde bedrijven die geloven in innovatie, in samenwerking, kennisuitwisseling en dialoog met de consument.

Inmiddels zijn er diverse aantrekkelijke mogelijkheden voor bedrijven om zich op een of andere manier te verbinden aan het WFC. Volg het voorbeeld van koplopers als Albert Heijn, FrieslandCampina, Scelta Mushrooms, KeyGene, Rabobank, DSM en Nestlé, en profiteer van de unieke mogelijkheden die het WFC biedt.

Download onze speciale bedrijvenbrochure of neem contact op met:
Tineke Keidel voor de details, telefoon 06 12 05 49 87.

Bedrijfsbrochure