6 juni: Jaarcongres Gezonde Innovatie

Terwijl de realisatie van de World Food Center Experience zelf nog moet beginnen, zien we het terrein van het WFC meer en meer gevuld worden met food-gerelateerde activiteiten en initiatieven.

Geheel in lijn met de doelstellingen van het World Food Center om te werken aan meer bewustzijn over de rol van voeding, en het bevorderen van een duurzamere, gezondere levensstijl, vindt op donderdag 6 juni, de tweede editie van het Jaarcongres Gezonde Innovatie plaats op het WFC terrein. Dit keer op de prachtige locatie van het Akoesticum, het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.

Dit congres, georganiseerd door Foodlog gaat dit jaar over suiker. Minder suiker in producten, leefstijl en omgeving. Hoe krijg je dat zo moeiteloos, lekker en gezond mogelijk voor elkaar?

Is suiker ‘het nieuwe roken’, ‘het nieuwe vet’, of nog erger: ‘vergif’?

Suiker is van nature de benzine waarop onze motor draait; vet is daarbij de noodaccu. Maar suiker ontwikkelde zich de afgelopen decennia tot een serieuze bedreiging van de volksgezondheid. We krijgen met ons eten en drinken veel te veel suiker binnen. Suiker helemaal uitbannen is doorslaan naar de andere kant, maar dat het flink minder moet lijkt onomstreden.

Drieledig perspectief 
Aan de hand van drie hoofdthema’s behandelt het congres Gezonde Innovatie de problematiek rondom suiker: het product zelf, de voedselomgeving waarin het wordt aangeboden en de leefstijl van consumenten.

Doe het samen
Verwarring in wetenschap en media, wantrouwen in partijen met een belang, en het aarzelende beleid rond voeding en gezondheid schreeuwen om een integrale aanpak van de complexe materie. Hoe krijg je dat voor elkaar?

De overheid doet een coördinerende poging met het preventieakkoord. Supermarkten kiezen voor een voedselstoplicht. Zal het opleveren waar beleidsmakers op hopen?

In het World Food Center, dé plaats voor het voedseldebat, organiseert Foodlog het Jaarcongres Gezonde Innovatie, om de keten als geheel, inclusief consument en overheden, in beweging te krijgen.

Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelden.

 

“World Food Center is uitgelezen kans voor agrifoodsector”

 

Nu de overheden deze maanden hun definitieve beslissing nemen over deelname aan de World Food Center Experience, is het goed om ook nog eens te kijken naar de bedrijven die meewerken aan dit initiatief. Waarom doen zij mee? En wat maakt hen zo enthousiast? Bas Roelofs van FrieslandCampina legde het onlangs uit bij Provinciale Staten van Gelderland:

“Voor ik verantwoordelijk werd voor FrieslandCampina Nederland heb ik 3 jaar in het Midden-Oosten gewerkt. Daar merk je dat in gesprekken rond een oer-Hollands bedrijf als FrieslandCampina productkwaliteit en -betrouwbaarheid geen enkel punt van discussie zijn. Het goede imago van Nederland opent deuren en verkoopt onze producten.”

“Ondanks dit goede internationale kwaliteitsimago, zijn we daar als land vaak nog erg bescheiden over.  In Dubai is bescheidenheid niet het eerste woord dat je te binnen schiet. Het gaat daar allemaal om glitter en glamour. Zo extreem als daar, dat past niet bij onze Hollandse nuchterheid. Maar we kunnen er wel iets van leren.”

“Met de visie en ambitie van de WFC Experience kunnen we de wereld op een leuke manier laten zien waar wij als klein land groot in zijn. Als Nederlands zuivelbedrijf met een wereldwijd speelveld, kunnen wij hier ons steentje aan bijdragen.”

Commerciële rol bedrijven?
“Of onze bijdrage een commercieel doel heeft, of onderdeel is van goed burgerschap in de Nederlandse samenleving, daar hebben we niet lang over getwijfeld. In de gesprekken rond het World Food Center werd snel duidelijk dat het voor ons logischer zou zijn – evenals voor de andere bedrijven – om dat niet uit commerciële overwegingen te doen. Dus niet proberen om met onze merken groot op de gevel zoveel mogelijk bezoekers te verleiden tot het kopen van onze producten. Geen van die bezoekers zit te wachten op een reclamepark waar bedrijven hun boodschappen etaleren.”

“We doen dus vooral mee vanuit het besef dat we in Nederland een rol te spelen hebben en om te laten zien dat we als regio en als sector iets heel moois in handen hebben. En dat voelt goed. Onze bijdrage tot nu toe zit vooral in de inbreng van kennis en expertise. Over een financiële bijdrage aan het World Food Center Experience zijn we in gesprek.”

“Om de gewenste bezoekersaantallen te halen en tegelijkertijd plezier en educatie te bieden, moeten we inzetten op onze kennis, expertise en maatschappelijke betrokkenheid. Als gehele sector het gehele verhaal vertellen, open en genuanceerd. Dan is de WFC Experience een prachtig uithangbord voor de Nederlandse agrifoodsector en een plaats waar we onze bezoekers heel graag mee naartoe nemen.”

Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven

 

Er wordt hard gewerkt op het WFC terrein! Graafmachines ploegen door het gebied en vrachtwagens met zand rijden af en aan. Het gebied rondom de Mauritskazerne waar straks de WFC Experience komt, wordt klaargestoomd voor het toekomstige gebruik. Een belangrijk onderdeel daarbij is het detecteren en verwijderen van Niet Gesprongen  Explosieven (NGE’s).

Het terrein Maurits-Zuid waar het WFC komt, is onderdeel van de vroegere kazerneterreinen van Ede. Vanuit die historische functie en de ligging direct naast het spoor, was de locatie in de tweede wereldoorlog regelmatig doelwit van Engelse bommenwerpers. Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden de komende jaren wordt de grond nu vrijgemaakt van niet gesprongen explosieven.

Zorgvuldige aanpak
Omgaan met mogelijke explosieven vergt een zorgvuldige aanpak. Na het verwijderen van de bovenlaag zoals straatklinkers of struikgewas, wordt met speciale detectieapparatuur gezocht naar ‘verstoringen’. Wanneer er een vermoeden is van explosieven, wordt voorzichtig afgegraven. Op plekken waar bebouwing komt wordt na een meter afgraving nog eens gedetecteerd. Zo wordt gekeken tot 3 meter diep of er mogelijk nog explosieven liggen.

Geen overbodige luxe
Dat het zoeken naar niet gesprongen explosieven geen overbodige luxe is, beaamt junior projectleider gebiedsontwikkeling Wiard Ligterink van de Gemeente Ede: ‘Vorig jaar werd op het naastliggende terrein Maurits-Noord nog een 500-ponder gevonden. Tegelijkertijd kunnen we overige verontreiniging meenemen. Bijvoorbeeld olie en teerachtige stoffen die het gebruik als  kazerne vroeger met zich mee brachten.”

We gaan het beleven!

Waarom de WFC Experience bezoekers echt zal raken.

Door Harry Veldhuis, WFCD Gebiedsontwikkeling

We gaan het met elkaar beleven: de komst van de World Food Center Experience. Ik weet, de term beleving wordt soms te pas en te onpas van stal gehaald, maar in dit geval kan ik er echt geen ander woord voor vinden. Het wordt een unieke beleving. Een échte experience. Ik durf daar zo stellig over te zijn omdat ik het voorrecht heb hier al een aantal jaren met een groot aantal mensen aan te werken.

Enthousiaste mensen, sommigen visionair, anderen zeer maatschappelijk betrokken en weer anderen heel creatief. Ik heb het idee zien groeien tot een breed gedragen plan. Waar onze verhalen over voedsel echt beleefd kunnen worden om zo het verschil te maken.

Het begin: de uitdaging
Wereldwijd maar ook in Nederland bestaan er grote uitdagingen op het terrein van voedselproductie en -consumptie. Deze uitdagingen vragen om een brede aanpak met aandacht voor het gedrag van onszelf als consument. Immers, onze voedselkeuze maakt het verschil.

De Experience van het World Food Center wil hieraan een bijdrage leveren door de jeugd een voedselavontuur te bieden waar je op unieke wijze inzicht krijgt in het complexe verhaal van de voedselketen. Het doel is om je te inspireren elke dag bewust te kiezen voor smakelijke, gezonde en duurzame voeding.

‘Touching the heart’

Maar hoe ga je dat doen op een manier dat het veel meer is dan alleen een voorlichtingscentrum voor voeding, een museum of expositie? Dat kan alleen als je als bezoeker wordt meegezogen in al die  voedingsverhalen. ‘Touching the heart’ noemt BRC dit. Het moet je hart raken. Beleving is plezier en emotie. Als je het voedselavontuur hebt beleefd, kom je er absoluut anders uit dan dat je erin ging. Een beleving die zoveel indruk maakt dat je snel terug wilt komen voor meer en ook omdat de thema’s periodiek gaan wisselen.

Het gaat over jou
Want het gaat over jou! Wie je bent, wat je koopt en wat je eet. Tijdens een bezoek aan de Experience ervaar je de impact van voeding op je eigen lichaam, hoe je voedsel op je bord komt, de wereldwijde voedseluitdagingen en de rol die Nederland daarbij speelt. Je beleeft deze onderwerpen op verschillende manieren; met digitale interactieve elementen, live-presentaties, theatervoorstellingen, 3D-media, en interactieve fysieke activiteiten. Ervaar spelenderwijs hoe ons eten op het bord komt en welke keuzes jij zelf kunt maken om een gezonder en smakelijker leven te leiden en zo een bijdrage te leveren aan een duurzamere voedselproductie wereldwijd.

BRC Imagination Arts
Bij zulke serieuze onderwerpen luistert het natuurlijk heel nauw hoe je de boodschap brengt en verpakt. Daarom hebben we een van ’s werelds meest ervaren ontwerpbureaus op het gebied van educatieve attracties ingehuurd. Zo is hier in Nederland ook de Heineken Experience door hen ontwikkeld. BRC weet precies waar plezier en educatie elkaar versterken en hoe je mensen geboeid houdt. Zowel voor, tijdens als na het bezoek aan de Experience. De ideeën die we nu gaan uitvoeren zullen leiden tot een bijzonder levendige attractie. Een plek waar je daadwerkelijk voedsel kunt beleven.

We gaan het beleven!

Harry Veldhuis,
WFCD Gebiedsontwikkeling