“WFC Experience zet Foodvalley nog eens extra op de kaart.”

“De WFC Experience is een mooi project dat naast het bewustmaken van bezoekers ook een economische impuls geeft aan het gebied, in aanvulling op dat wat in Wageningen gebeurt. Met de WFC Experience zetten we alles wat hier in de Foodvalley gebeurt nog eens op de kaart.” Aan het woord is Peter Drenth, sinds een paar maanden als gedeputeerde van de provincie Gelderland betrokken bij het World Food Center en de WFC Experience. Wij vroegen hem om zijn mening over het World Food Center en de betrokkenheid van de provincie Gelderland.

WFC Experience beantwoordt aan behoefte

“Aandacht voor ons voedsel en waar het vandaan komt, is belangrijk. Net als ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende voedsel is. Daarvoor moet je kijken naar waar in de wereld voedselproductie mogelijk is. Wij zijn in Nederland gezegend met gezonde grond en een goed klimaat. Dat betekent dat we hier een bijdrage moeten leveren aan voedselproductie. Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor anderen.”

“We willen met de WFC Experience mensen aan het denken zetten”, zo vervolgt Drenth. “Het hebben van voldoende voedsel is niet overal op de wereld normaal. Een brood of een pak melk komt niet zo uit de fabriek rollen. Wees je bewust van waar je voedsel vandaan komt en dat je er een eerlijke prijs voor moet betalen. Als we met elkaar willen dat landbouw op een andere, duurzame manier voedsel produceert, dan begint dat met wat wij als consumenten vragen. En dát is weer afhankelijk van wat we weten en voelen.”

“Voeding en landbouw zijn belangrijke sectoren voor de Gelderse economie. Het World Food Center bevestigt onze leidende positie.”

Sterke punten

Een van de sterke punten van de WFC Experience is dan ook dat het zich richt op consumenten en voeding. Drenth: “Het is nieuw en uniek. Het zet Gelderland als voedselregio op de kaart, nationaal en internationaal. Daarbij is het mooi dat er zoveel samenkomt: bedrijfsleven, overheid, onderwijs, onderzoek en de gewone consument. Het is voor het eerst dat we dit doen, dus het is altijd spannend hoe het er precies uit gaat zien.”

“Het World Food Center moet echt het visitekaartje zijn van onze kennis en kunde op het gebied van voedsel. Maar de grootste kans ligt bij het betrekken van consumenten bij het voedselvraagstuk. En daar hoort wat mij betreft ook de discussie over het klimaat bij.”

Voeding en landbouw belangrijk voor Gelderland

“Voeding en landbouw zijn belangrijke sectoren voor de Gelderse economie. Daarbij hebben we met Wageningen University & Research een kennisinstelling van wereldklasse in huis. We willen zorgen dat deze regio wereldwijd voorop blijft lopen.”

“Gelderland is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de plannen voor het World Foopd Center. Met het onderbrengen van de Experience in een onafhankelijke stichting zal de provincie iets meer op afstand komen te staan. Daar is bewust voor gekozen. Het is niet aan ons als provincie om een Experience neer te zetten en te exploiteren. Maar vanwege het belang dat wij hechten aan de Experience hebben we goed geborgd dat onze belangen ook bij de verdere ontwikkeling goed worden meegenomen. Zo zullen we zeker de komende drie jaar blijven meesturen, in goed overleg met de Stichting. Met afspraken die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de subsidievoorwaarden en de statuten van de Stichting. Daarnaast hebben wij vertrouwen in de Raad van Advies, die ons net als in voorgaande fases gevraagd en ongevraagd adviseert. De Raad van Advies is de hoeder van het gedachtegoed waar we ons als provincie aan hebben verbonden.”

 

 

OnePlanet Research Center presenteert zich

Op 9 september presenteren de WUR en de Radboud Universiteit hun gezamenlijke OnePlanet Research Center, gericht op digitale innovaties voor duurzamere landbouw, voeding en gezondheid.

OnePlanet Research Center is een samenwerking tussen nanotechnologie-instituut imec, Wageningen University & Research, Radboud Universiteit en Radboud Universitair Medisch Centrum, met de steun van de provincie Gelderland. OnePlanet opende in mei zijn deuren op de Wageningen Campus.

Het nieuwe centrum wil baanbrekende innovaties ontwikkelen in een open innovatieomgeving, samen met bedrijven en instellingen voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs (met name in Gelderland).

Deze innovaties moeten helpen bij het oplossen van sociale uitdagingen op het gebied van gezondheid, milieu, duurzaamheid en klimaat. Op deze manier helpt OnePlanet bij de realisatie van de ambitie van FoodValley om  het Silicon Valley te worden voor voeding en gezondheid.

OnePlanet zal zichzelf op 9 september presenteren aan bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen.

Welke kansen heeft OnePlanet? En wat kunnen we doen om dit onderzoekscentrum tot een succes te maken?

Ma 9 september 2019, 15:00 tot 18:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen

Registratie en meer informatie op de website van de WUR.

“We moeten Nederland veel meer positioneren als agrifood innovator”

Roger van Hoesel, directeur van Foodvalley NL, geeft volmondig toe dat hij het zelf ook nog regelmatig gebruikt; de positionering van Nederland als ’s werelds een na grootste exporteur van agrifood producten. “Het klinkt goed en is altijd een mooie binnenkomer bij een internationaal publiek. Maar het betekent helaas niet zo veel. Het zegt niets over de kwaliteit. Als we echt willen bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld, moeten we juist inzetten op ons innovatievermogen. De een na grootste zijn, is niet interessant. Dan gaat het namelijk vaak om bulkproducten, of producten die eerst voor een deel ingevoerd worden en dan weer uitgevoerd. Om die leidende positie te behouden zou je steeds meer moeten gaan exporteren, iets dat voor ons land, waar al heel intensief geproduceerd wordt, nauwelijks mogelijk is.”

“Waar wel wél kunnen groeien is op het gebied van innovaties en het exporteren daarvan.  Dat is iets waar we ons als Foodvalley NL ook heel sterk voor inzetten.”

Foodvalley is het primaire kennisintensieve agrifood ecosysteem van Nederland. Foodvalley NL is de organisatie die bouwt aan consortia om gezamenlijk innovatieve oplossingen te realiseren. Oplossingen die tot stand komen dankzij een intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden.

Innovatiekracht
“Die innovatiekracht wordt ook wel door andere landen onderkend, maar dat kan nog veel beter”, vervolgt Van Hoesel. “Het gaat daarbij ook niet alleen om de Wageningen University & Research (WUR). De kennis en expertise die daar zit wordt wereldwijd enorm goed op waarde geschat, maar dat we daar omheen nog veel meer te bieden hebben raakt soms wel eens ondergesneeuwd.”

“Als buitenlandse bezoekers naar Nederland komen dan zou je ze graag een consistent verhaal bieden, nu is het zo dat ze bij de WUR een WUR-verhaal krijgen, en bij Unilever en FrieslandCampina weer andere eigen verhalen. Wij proberen als Foodvalley NL een brug te slaan. Krachten te bundelen en te zorgen voor een eenduidig verhaal dat niet een specifieke bedrijfskleur heeft. En dat blijkt aan te slaan, getuige de groeiende aantallen bezoekers die we ontvangen en internationale bezoeken die we afleggen.”

“Foodvalley is vanuit een internationaal perspectief eigenlijk ook al synoniem met Nederland. Voor buitenlanders is Nederland vaak al een erg klein en compact gebied. We beperken ons dan ook niet tot samenwerkingen en innovaties in de regio Foodvalley, iets wat nog wel eens gedacht wordt. Wel is het natuurlijk zo dat de regio Foodvalley een ongeëvenaarde concentratie aan agrifoodbedrijven kent, en natuurlijk de WUR in Wageningen. Dus speelt een belangrijk deel van onze initiatieven en innovatiebevordering zich wel in deze regio af.”

‘We kijken uit naar de World Food Center Experience’
“De komst van de World Food Center Experience is iets waar wij reikhalzend naar uitkijken. Juist om het brede en niet bedrijfsafhankelijke verhaal te vertellen, is het geweldig om in een kennisintensieve omgeving een neutrale plaats te hebben waar je mensen makkelijk kunt ontvangen, snel en goed een beeld kan geven van onze innovatiekracht zonder dat het meteen aan bedrijven of instellingen gekoppeld is. Zo kunnen wij onze brugfunctie en onze netwerkfunctie optimaal invullen.”

AgriFood 2030
Foodvalley NL is inmiddels al vijftien jaar het erkende aanspreekpunt als het gaat om het versnellen van (product)innovaties, ontwikkeling van agrifoodoplossingen en promotie van de Nederlandse agrifoodsector. “Daarom zijn we ook gevraagd om het AgriFood 2030 programma mee in te vullen. AgriFood 2030 is een gezamenlijk initiatief van FrieslandCampina, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Regio Foodvalley, Topsector Agri&Food, Unilever, Wageningen University & Research en de provincie Gelderland.”

Het AgriFood 2030 programma heeft als doel om de sterke positie van deze regio, als het wereldwijde Agri&Food centrum voor kennis en innovatie, te behouden én verder te versterken. Om dit doel te realiseren wordt een langjarig, integraal ontwikkel- en financieringsprogramma ontwikkeld, waarbij Foodvalley NL een centrale coördinerende rol speelt.

“In 2030 moet Foodvalley het wereldwijde kennis- en innovatiehart zijn van gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Foodvalley is nu al een mondiale hub voor kennis en innovatie in voedsel en landbouw, onder meer op het terrein van duurzaamheid en klimaatverandering. Kennis en innovatie, de kracht van Foodvalley, worden in de komende decennia de sleutel tot succes in voedsel en landbouw. Binnen 10 jaar willen we een verdrievoudiging van het aantal R&D-bedrijven in de regio.”

Door in te zetten op Foodvalley als mondiale hub voor kennis en innovatie versterkt Gelderland het vestigingsklimaat in de regio, waarmee de regio aantrekkelijker wordt voor organisaties en talent. Het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en de provincie Gelderland trekken samen op om Foodvalley tot een succes te maken.

“In de regio kennen we al een levendig ecosysteem met veel actieve en betrokken partijen. Maar als we de gestelde doelen op nieuwe thema’s willen bereiken, is een verbeterde samenwerking nodig. Anders missen we als regio en als Nederland een grote kans. Dat betekent dat we op een andere manier met elkaar moeten samenwerken binnen het ecosysteem. Meer focus, meer onderlinge afstemming. Eenduidiger boodschap dus, en focus.”

 

Veel plannen bij Conferentie Regio Deal Foodvalley

Tijdens de conferentie “Onderneem mee in de Regio Deal Foodvalley” spraken zo’n 200 ondernemers, kennisinstellingen en overheden met elkaar over de plannen, kansen en mogelijkheden van de Regio Deal Foodvalley.  Een bruisende middag met veel goede ideeën. Vanzelfsprekend kon ook de presentatie van het World Food Center op veel belangstelling rekenen. 

De Regio Deal leidt tot een duurzaam netwerk van concrete, opschaalbare projecten in de regio Foodvalley die binnen drie jaar tastbaar resultaat opleveren. Ondernemers in de regio, kennisinstellingen en overheid spelen hierbij een belangrijke rol: als locatie voor proeftuinen, als bron van kennis, als toegang tot netwerken en als bedenker van innovatieve technieken.

Op 18 april kwamen zij samen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te kijken hoe ze deze plannen samen kunnen versterken. De komende maanden worden deze plannen verder met het Rijk afgestemd. Binnenkort hoort u meer!