“We moeten Nederland veel meer positioneren als agrifood innovator”

Roger van Hoesel, directeur van Foodvalley NL, geeft volmondig toe dat hij het zelf ook nog regelmatig gebruikt; de positionering van Nederland als ’s werelds een na grootste exporteur van agrifood producten. “Het klinkt goed en is altijd een mooie binnenkomer bij een internationaal publiek. Maar het betekent helaas niet zo veel. Het zegt niets over de kwaliteit. Als we echt willen bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld, moeten we juist inzetten op ons innovatievermogen. De een na grootste zijn, is niet interessant. Dan gaat het namelijk vaak om bulkproducten, of producten die eerst voor een deel ingevoerd worden en dan weer uitgevoerd. Om die leidende positie te behouden zou je steeds meer moeten gaan exporteren, iets dat voor ons land, waar al heel intensief geproduceerd wordt, nauwelijks mogelijk is.”

“Waar wel wél kunnen groeien is op het gebied van innovaties en het exporteren daarvan.  Dat is iets waar we ons als Foodvalley NL ook heel sterk voor inzetten.”

Foodvalley is het primaire kennisintensieve agrifood ecosysteem van Nederland. Foodvalley NL is de organisatie die bouwt aan consortia om gezamenlijk innovatieve oplossingen te realiseren. Oplossingen die tot stand komen dankzij een intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden.

Innovatiekracht
“Die innovatiekracht wordt ook wel door andere landen onderkend, maar dat kan nog veel beter”, vervolgt Van Hoesel. “Het gaat daarbij ook niet alleen om de Wageningen University & Research (WUR). De kennis en expertise die daar zit wordt wereldwijd enorm goed op waarde geschat, maar dat we daar omheen nog veel meer te bieden hebben raakt soms wel eens ondergesneeuwd.”

“Als buitenlandse bezoekers naar Nederland komen dan zou je ze graag een consistent verhaal bieden, nu is het zo dat ze bij de WUR een WUR-verhaal krijgen, en bij Unilever en FrieslandCampina weer andere eigen verhalen. Wij proberen als Foodvalley NL een brug te slaan. Krachten te bundelen en te zorgen voor een eenduidig verhaal dat niet een specifieke bedrijfskleur heeft. En dat blijkt aan te slaan, getuige de groeiende aantallen bezoekers die we ontvangen en internationale bezoeken die we afleggen.”

“Foodvalley is vanuit een internationaal perspectief eigenlijk ook al synoniem met Nederland. Voor buitenlanders is Nederland vaak al een erg klein en compact gebied. We beperken ons dan ook niet tot samenwerkingen en innovaties in de regio Foodvalley, iets wat nog wel eens gedacht wordt. Wel is het natuurlijk zo dat de regio Foodvalley een ongeëvenaarde concentratie aan agrifoodbedrijven kent, en natuurlijk de WUR in Wageningen. Dus speelt een belangrijk deel van onze initiatieven en innovatiebevordering zich wel in deze regio af.”

‘We kijken uit naar de World Food Center Experience’
“De komst van de World Food Center Experience is iets waar wij reikhalzend naar uitkijken. Juist om het brede en niet bedrijfsafhankelijke verhaal te vertellen, is het geweldig om in een kennisintensieve omgeving een neutrale plaats te hebben waar je mensen makkelijk kunt ontvangen, snel en goed een beeld kan geven van onze innovatiekracht zonder dat het meteen aan bedrijven of instellingen gekoppeld is. Zo kunnen wij onze brugfunctie en onze netwerkfunctie optimaal invullen.”

AgriFood 2030
Foodvalley NL is inmiddels al vijftien jaar het erkende aanspreekpunt als het gaat om het versnellen van (product)innovaties, ontwikkeling van agrifoodoplossingen en promotie van de Nederlandse agrifoodsector. “Daarom zijn we ook gevraagd om het AgriFood 2030 programma mee in te vullen. AgriFood 2030 is een gezamenlijk initiatief van FrieslandCampina, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Regio Foodvalley, Topsector Agri&Food, Unilever, Wageningen University & Research en de provincie Gelderland.”

Het AgriFood 2030 programma heeft als doel om de sterke positie van deze regio, als het wereldwijde Agri&Food centrum voor kennis en innovatie, te behouden én verder te versterken. Om dit doel te realiseren wordt een langjarig, integraal ontwikkel- en financieringsprogramma ontwikkeld, waarbij Foodvalley NL een centrale coördinerende rol speelt.

“In 2030 moet Foodvalley het wereldwijde kennis- en innovatiehart zijn van gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Foodvalley is nu al een mondiale hub voor kennis en innovatie in voedsel en landbouw, onder meer op het terrein van duurzaamheid en klimaatverandering. Kennis en innovatie, de kracht van Foodvalley, worden in de komende decennia de sleutel tot succes in voedsel en landbouw. Binnen 10 jaar willen we een verdrievoudiging van het aantal R&D-bedrijven in de regio.”

Door in te zetten op Foodvalley als mondiale hub voor kennis en innovatie versterkt Gelderland het vestigingsklimaat in de regio, waarmee de regio aantrekkelijker wordt voor organisaties en talent. Het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en de provincie Gelderland trekken samen op om Foodvalley tot een succes te maken.

“In de regio kennen we al een levendig ecosysteem met veel actieve en betrokken partijen. Maar als we de gestelde doelen op nieuwe thema’s willen bereiken, is een verbeterde samenwerking nodig. Anders missen we als regio en als Nederland een grote kans. Dat betekent dat we op een andere manier met elkaar moeten samenwerken binnen het ecosysteem. Meer focus, meer onderlinge afstemming. Eenduidiger boodschap dus, en focus.”

 

Veel plannen bij Conferentie Regio Deal Foodvalley

Tijdens de conferentie “Onderneem mee in de Regio Deal Foodvalley” spraken zo’n 200 ondernemers, kennisinstellingen en overheden met elkaar over de plannen, kansen en mogelijkheden van de Regio Deal Foodvalley.  Een bruisende middag met veel goede ideeën. Vanzelfsprekend kon ook de presentatie van het World Food Center op veel belangstelling rekenen. 

De Regio Deal leidt tot een duurzaam netwerk van concrete, opschaalbare projecten in de regio Foodvalley die binnen drie jaar tastbaar resultaat opleveren. Ondernemers in de regio, kennisinstellingen en overheid spelen hierbij een belangrijke rol: als locatie voor proeftuinen, als bron van kennis, als toegang tot netwerken en als bedenker van innovatieve technieken.

Op 18 april kwamen zij samen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te kijken hoe ze deze plannen samen kunnen versterken. De komende maanden worden deze plannen verder met het Rijk afgestemd. Binnenkort hoort u meer!

Klaar voor de start!

Door mijn oogharen zie ik ze al Ede binnenkomen. Die 330.000 mensen die jaarlijks de World Food Center Experience bezoeken. Het is een droom waar ik als voorzitter van de Stuurgroep World Food Center het afgelopen jaar samen met anderen hard aan gewerkt heb.

Het World Food Center zit in een cruciale fase. Afgelopen jaar zijn er een aantal grote stappen gezet. Allereerst is daar het masterplan voor de Experience. Het plan waar Experience-ontwerper BRC een jaar lang intensief aan gewerkt heeft. En zij niet alleen: 30 verschillende organisaties keken hierbij nauwlettend op de vingers van BRC om te zorgen dat de juiste uitdagingen belicht worden terwijl de ‘fun’ van het voedselavontuur niet verloren gaat. Er ligt nu een prachtig masterplan dat we in 2019 verder gaan inkleuren en realiseren. Het enthousiasme en commitment van de verschillende partners is opnieuw toegenomen. En dat is als je de plannen ziet begrijpelijk.

Het belang van goede, gezonde en duurzame voeding voor de Nederlandse consument wordt breed erkend. Een mooi voorbeeld hiervan is het recent gesloten Nationaal Preventieakkoord. Ik mocht als voorzitter de thematafel ‘overmatig alcoholgebruik’ leiden. Samen met verschillende partners zijn we gekomen tot afspraken om dit probleem aan te pakken. In samenhang met de afspraken omtrent roken en overgewicht werken we aan een gezondere samenleving. Het Preventieakkoord onderstreept de noodzaak voor een WFC. Een centrum waar mensen op een inspirerende manier meer leren over gezond voedsel. Ook internationaal trekt het WFC de aandacht, getuige de betrokkenheid van de Food and Agriculture Organization of the United Nations bij de ontwikkeling van de Experience.

Tijdens het stadsgesprek in september bleek dat ook veel inwoners en ondernemers uit Ede interesse hebben in de plannen voor het WFC. Wat gaat er gebeuren in dat Experience? Kan ik hier straks met mijn gezin komen wonen? Kan ik hier ook een baan vinden? Het is zomaar een greep uit de vragen die werden gesteld tijdens deze avond. Ook in 2019 gaan we graag met u in gesprek om door te praten over deze onderwerpen.

2019 is een belangrijk jaar voor het WFC. We gaan de daad bij het woord voegen. Dat wil onder meer zeggen; de bouwtekeningen concretiseren en op het terrein alvast experimenteren met initiatieven rondom Food. Kortom, we gaan de Mauritskazerne vullen met WFC elementen.


Foodvalley event in Mauritskazerne, 13 december 2018

2019 wordt het jaar dat we fysiek de eerste contouren van het WFC zichtbaar zien worden op de kazerneterreinen. Dat we de ambities van Ede Foodstad weer een stap verder brengen en daadwerkelijk een flinke steen gaan bijdragen aan een bewuster en gezonder voedingspatroon van de consument: We Feed Each Other!

Ik hoop u in 2019 te ontmoeten tijdens een van de vele activiteiten op het WFC en wens iedereen een bewust gezond 2019!


Leon Meijer
Voorzitter van de stuurgroep WFC en wethouder gemeente Ede

Uit de WFC Nieuwsbrief van december 2018

Foodvalley Winterevent laat WFC bruisen

Op 13 december was de Mauritskazerne op het WFC omgetoverd tot iets wat het midden hield tussen een kerstmarkt en een Food Innovation XPO.  Tegen een sfeervol decor van witbesneeuwde kerstbomen konden de bezoekers kennisnemen van diverse food-innovaties van binnen en buiten de Foodvalley. Denk daarbij aan veganistische worstenbroodjes (niet van gewone worstenbroodjes te onderscheiden) van It’s Greenish, met daarbij een glaasje lokale Edese glühwein? Of Pieperbier!

In harmonieuze samenspraak namen Gert Boeve (Regio Foodvalley) en Roger van Hoesel (Food Valley NL) het jaar nog even kort door, daarna nam de muziek het weer over.

De Mauritskazerne kon alvast weer even laten zien hoe bruisend het WFC hier gaat zijn.