Realisatie World Food Center Experience officieel van start

Voedselavontuur bevordert gezond en duurzaam eten

Ede, 22 maart 2019 – Nu deze week de gemeente Ede, na eerder de Provincie Gelderland, haar financiële bijdrage heeft vastgesteld, is de realisatie van de World Food Center Experience officieel gestart. Deze educatieve voedselattractie neemt vanaf 2022 jaarlijks naar verwachting 330.000 bezoekers mee op een persoonlijk voedselavontuur. Zo worden zij spelenderwijs bewust van alle aspecten rond ons eten en van de consequenties die samenhangen met de keuze van het dagelijkse eten. Bij de ontwikkeling van de Experience zijn organisaties betrokken uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en het onderwijs.

We leven in een tijd waarin we steeds verder af zijn komen te staan van de productie van ons eten. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen zoals overgewicht, honger en klimaatverandering. De World Food Center Experience brengt mensen in contact met de wijze waarop eten geproduceerd en geconsumeerd wordt, wereldwijd. De World Food Center Experience laat mensen ervaren wat de impact van voedsel is op hun lichaam, hoe de voedselketen werkt, wat de nationale en internationale voedseluitdagingen zijn en hoe ons land aan het oplossen hiervan kan bijdragen. Dit alles op een spannende, aantrekkelijke en boeiende manier, waardoor de World Food Center Experience niet alleen een leuk uitje voor het hele gezin wordt, maar mensen ook stimuleert te kiezen voor gezond en duurzaam eten.

Unieke samenwerking
De afgelopen jaren is door de gemeente Ede, Provincie Gelderland, Wageningen University & Research en WFC Development gewerkt aan het concept en de ontwikkeling van de World Food Center Experience. Vanaf de start is er nauw samengewerkt met bedrijven als Albert Heijn, Rabobank, DSM, FrieslandCampina, KeyGene, Nestlé en Scelta Mushrooms. Ook is de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de Experience. Leisure-specialisten hebben gezorgd voor een hoge ‘fun’-factor van de attractie. Diverse maatschappelijke organisaties ondersteunen het initiatief en werken mee aan de uitwerking van de ideeën en plannen. Een onafhankelijke Raad van Advies, met vertegenwoordigers uit verschillende onderdelen van de voedingssector, heeft haar goedkeuring gegeven aan het concept van de Experience.

Sterke business case en financiering
Het concept van de Experience is ontworpen door de leisure-experts van BRC Imagination Arts uit Los Angeles, die in Nederland eerder al de succesvolle Heineken Experience ontwierpen. Daarnaast is het plan sterk financieel onderbouwd. De business case berust op een financieel gezond operationeel model, getoetst door het in attracties gespecialiseerde bureau Leisure Development Partners (LDP) De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 17 miljoen van de provincie Gelderland en € 6 miljoen door de gemeente Ede.

Internationale profilering
Naast consumenten heeft de World Food Center Experience ook een zakelijke doelgroep. Het wordt dé centrale ontmoetingsplek voor internationale delegaties die Nederland bezoeken om de voortrekkersrol van ons land in agrifood te tonen, en nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatie te stimuleren.

Vervolgstappen
De volgende stap in de realisatie van de World Food Center Experience is de oprichting van een stichting die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling en de realisatie van de inhoud en het gebouw van de nieuwe attractie. Naast de inhoud zijn ook de vorm en de ‘fun’-factor van de WFC Experience belangrijk om de beleving te waarborgen.

Centraal gelegen
De WFC Experience is onderdeel van het World Food Center dat zich ontwikkelt tot dé food-ontmoetingsplek van Nederland, pal naast het intercitystation Ede-Wageningen en dichtbij Wageningen University & Research. Het gebied Ede-Wageningen is het kennishart van de Foodvalley en een groeiende toplocatie voor innovatieve bedrijven en instellingen op het gebied van agrifood.

 

Reacties en Quotes

Gedeputeerde Bea Schouten van Gelderland: “Wij geloven dat het World Food Center op een goede manier tot bloei zal komen. Het wordt een leuke, attractieve experience die bijdraagt aan goed voedselbewustzijn. Mensen gaan er vooral genieten, maar daarnaast draagt het bij aan landelijke en mondiale voedselvraagstukken. The place-to-be op het gebied van voedsel!‘’

Wethouder Leon Meijer van Ede: “Ik ben er trots op dat we met deze besluiten de realisatie van de WFC Experience in gang kunnen zetten. Ik kijk er nu al naar uit om te zien hoe kinderen, ouders, grootouders, maar ook internationale delegaties plezier beleven aan de ontdekkingsreis die de Experience biedt. De WFC Experience is ook een boost voor de economie en werkgelegenheid in Ede. Om in 2050 de ruim 10 miljard mensen op onze aarde van voldoende voedsel te voorzien moeten wij met z’n allen ons eetpatroon drastisch veranderen. De vraag naar gezond en duurzaam voedsel voor iedereen neemt toe. In de WFC Experience leer je hier op een boeiende manier meer over en ga je op een waar voedselavontuur. Met ons integrale voedselbeleid is de locatie van de Experience hier in Ede een logische keuze.”

Anita Scholte op Reimer, verantwoordelijk voor Quality Assurance & Product Sustainability bij Albert Heijn: “Om onze klanten dag in dag uit gezonde, lekkere en duurzame voeding te kunnen bieden, werken we nauw samen met de gehele voedselketen. Die keten kunnen we prachtig zichtbaar maken in het WFC. Een geweldige plek om aan het grote publiek te laten zien waar ons eten vandaag komt en hoe er volop wordt geïnnoveerd”.
Raoul Bino, Algemeen Directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) van Wageningen University & Research: “Voor WUR is het evident dat Nederland met zijn mondiaal toonaangevende agrifoodsector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om wereldwijd met kennis en technologie bij te dragen aan de beschikbaarheid van voldoende gezond en duurzaam geproduceerde voeding. Het World Food Center is een unieke kans om op een steenworp afstand van WUR een belangrijk knooppunt te vestigen voor de Nederlandse agrifood.

Trudy Wijnhoven (Nutrition Officer) and Rosa Rolle (Senior Food Systems Officer) van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO), naar aanleiding van het Masterplan: “Het WFC Experience gaat over en promoot duurzame voedselproductie en consumptie. Plus het onderstreept het feit dat voedsel niet alleen moet worden gezien als een grondstof, maar moet worden gewaardeerd als essentieel in de veel bredere impact die voedingswaarden op mensen hebben”.

Klaas Cuperus, RSA/QA/Co-manufacturing manager Nestlé Benelux: “De wereldbevolking op een duurzame manier gezond voeden, vraagt niet alleen innovatie op productgebied, maar ook veranderingen in ons consumptiepatroon. Dit is nodig om minder voedsel te verspillen en gezondere keuzes te maken. Het WFC kan en zal een belangrijke rol spelen in de kennisoverdracht hierover en wij als Nestlé willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen”.

Bas Roelofs van FrieslandCampina: “Als internationaal opererend Nederlands bedrijf willen wij graag ons steentje bijdragen aan zo’n geweldig initiatief als de World Food Center Experience. Naast een eerlijk verhaal over het belang van duurzaam geproduceerde voeding en een duurzaam dieet laat de World Food Center Experience ook zien wat de betekenis is van de agrofoodsector voor de Nederlandse economie en voor het voeden van de wereld.”

Gelderland kiest voor World Food Center Experience


Provinciale
Staten van Gelderland stellen 17 miljoen euro beschikbaar voor de World Food Center Experience (WFC Experience). Dit besluit is op 27 februari 2019 genomen. Hiermee is de komst van deze educatieve voedsel-attractie een forse stap dichterbij gekomen.

Toegankelijk en educatief
Het voorstel is in Provinciale Staten (PS) met grote meerderheid aangenomen. De fracties van de VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en 50Plus stemden voor. ‘Wie altijd risico’s mijdt, mist kansen’, aldus Peter van ’t Hoog (ChristenUnie).

Voedsel, gezondheid, duurzaamheid
Gedeputeerde Bea Schouten: ’Met dit besluit van Provinciale Staten kunnen we een verbinding leggen met voedsel, gezondheid en duurzaamheid.
En brengen we de verdeling van voedsel op een leuke, educatieve manier onder aandacht van (jonge) consumenten. Want er valt nog zoveel te vertellen.’

Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven

 

Er wordt hard gewerkt op het WFC terrein! Graafmachines ploegen door het gebied en vrachtwagens met zand rijden af en aan. Het gebied rondom de Mauritskazerne waar straks de WFC Experience komt, wordt klaargestoomd voor het toekomstige gebruik. Een belangrijk onderdeel daarbij is het detecteren en verwijderen van Niet Gesprongen  Explosieven (NGE’s).

Het terrein Maurits-Zuid waar het WFC komt, is onderdeel van de vroegere kazerneterreinen van Ede. Vanuit die historische functie en de ligging direct naast het spoor, was de locatie in de tweede wereldoorlog regelmatig doelwit van Engelse bommenwerpers. Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden de komende jaren wordt de grond nu vrijgemaakt van niet gesprongen explosieven.

Zorgvuldige aanpak
Omgaan met mogelijke explosieven vergt een zorgvuldige aanpak. Na het verwijderen van de bovenlaag zoals straatklinkers of struikgewas, wordt met speciale detectieapparatuur gezocht naar ‘verstoringen’. Wanneer er een vermoeden is van explosieven, wordt voorzichtig afgegraven. Op plekken waar bebouwing komt wordt na een meter afgraving nog eens gedetecteerd. Zo wordt gekeken tot 3 meter diep of er mogelijk nog explosieven liggen.

Geen overbodige luxe
Dat het zoeken naar niet gesprongen explosieven geen overbodige luxe is, beaamt junior projectleider gebiedsontwikkeling Wiard Ligterink van de Gemeente Ede: ‘Vorig jaar werd op het naastliggende terrein Maurits-Noord nog een 500-ponder gevonden. Tegelijkertijd kunnen we overige verontreiniging meenemen. Bijvoorbeeld olie en teerachtige stoffen die het gebruik als  kazerne vroeger met zich mee brachten.”

Consortium voor WFC Onderzoeksprogramma groeit

TiFN bijeenkomst 2901

Penvoerder voor het onderzoeksprogramma TiFN organiseerde een zeer nuttige ‘open meeting’ voor alle bedrijven en andere geïnteresseerden in het onderzoeksprogramma van het WFC. Deze bijeenkomst was bedoeld om het bestaande consortium van kennisinstellingen, bedrijven en de overheid verder uit te breiden.

Het WFC Onderzoeksprogramma heeft tot doel om meer te begrijpen hoe consumenten hun gedrag veranderen en wat de impact is van verschillende communicatiestrategieën op de besluitvorming van consumenten. Consumenten zijn steeds kritischer op de informatie die zij over voeding krijgen. Zijn e-nummers echt zo slecht voor mijn gezondheid? Welk verschil maakt het aanschaffen van biologische groenten en fruit?

De financieringsaanvraag voor het programma wordt gecoördineerd door TiFN, dat afgelopen november een aanvraag voor publiek onderzoeksgeld heeft ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De eerste evaluatie van de ingediende voorstellen is eind februari en het definitieve voorstel moet ingeleverd zijn op 21 mei. Het consortium bestaat nu kennisinstellingen als Wageningen University en Research, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen en de hogescholen CHE, AERES en HAN en uit KraftHeinz, Danone, FrieslandCampina, Schuttelaar & Partners, de Gemeente Ede en de Provincie Gelderland.

Open meeting
Na een kort welkomstwoord vertelde Tineke Keidel (WFCD) over de voortgang van de ontwikkeling van het WFC. Hierna lichtte Ronald Visschers de status van het onderzoeksprogramma toe. Susanne Butterman, accountmanager bij de Gemeente Ede en provincie Gelderland, informeerde de zaal over het belang van het onderzoeksprogramma en de bijdrage van de lokale overheid. Hierna was er een paneldiscussie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (FrieslandCampina, Danone, KraftHeinz) onder leiding van hoogleraar consumentengedrag prof.dr. Hans van Trijp.

 

© World Food Center 2018   Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

nl_NL
en_GB nl_NL