World Food Center in het nieuws

Het World Food Center staat veel in het nieuws op dit moment. Er wordt veel over gezegd en geschreven maar niet alles is even helder.
Op de pagina over het WFC gaat de Gemeente Ede daarom nog een keer in op de belangrijkste informatie van dit moment:
Wat is het World Food Center ook al weer?

Het World Food Center is dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Een voedselbeleving en een broedplaats voor innovatie zorgen voor inspiratie, kennisdeling en bewustwording. Het World Food Center brengt consumenten en organisaties bijeen en stimuleert hen meer verantwoordelijkheid te nemen en samen antwoorden te vinden op hedendaagse en toekomstige voedselvraagstukken, onder het motto: we feed each other.

Een alsmaar groeiende wereldbevolking en toenemende druk op de planeet leiden tot grote voedseluitdagingen. Daarnaast hebben de keuzes die we iedere dag maken op het gebied van voedsel, impact op ons lichaam en onze omgeving. Om in de toekomst iedereen te voorzien van voldoende, gezonde en duurzame voeding is een omslag nodig naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren.

WFC en WFC Experience

In de berichten in de media wordt vaak gesproken over het WFC. Hierbij wordt soms geen onderscheid gemaakt tussen de WFC Experience en de gebiedsontwikkeling WFC. Dit zorgt nogal eens voor verwarring.

Hoe zit het nou precies?

De gebiedsontwikkeling World Food Center wordt gerealiseerd op een voormalig kazerneterrein van 28 hectare naast het station Ede Wageningen. Dit gebied is gereserveerd voor woningen, bedrijvigheid, hotel/congres en de bestaande rijks monumentale gebouwen. Het terrein is eigendom van de gemeente. Voor dit gebied beheert de gemeente dan ook de zogenaamde grondexploitatie. Dit is de begroting van de grondkosten en grondopbrengsten gedurende de gehele looptijd van de ontwikkeling van het gebied. De belangrijkste kosten hierbij zijn de verwerving van het terrein in 2011, de kosten om het terrein bouwrijp te maken en de plankosten. De inkomsten bestaan vooral uit de verkoop van de grond aan ontwikkelaars voor het realiseren van woningen en bedrijven.

De grondexploitatie van het totale WFC-gebied is herzien op basis van nieuwe afspraken over de gebiedsontwikkeling en de laatste inzichten. Het saldo van de grondexploitatie is hierbij verslechterd van een tekort van €10,5 miljoen naar een tekort van € 19,7 miljoen. De grootste reden voor het extra tekort van €9,2 miljoen is de lange looptijd met de bijbehorende rente- en apparaatskosten. Deze lange looptijd biedt de ruimte om een kwalitatief hoogwaardig gebied te kunnen ontwikkelen, dat volop ruimte biedt aan foodbedrijven. Daarmee zorgt het voor een verdere economische ontwikkeling van de Regio FoodValley

In sommige mediaberichten wordt dit tekort toegeschreven aan de WFC Experience. Dat is dus niet het geval. Het tekort in de grondexploitatie staat los van de businesscase van de WFC Experience, die 1 hectare van de in totaal 28 hectare gebiedsontwikkeling in beslag neemt. Voor de exploitatie van de WFC Experience volgt nog een onafhankelijke doorrekening door twee verschillende externe bureaus.

De grondexploitatie en de businesscase voor de Experience zijn gescheiden. Een tekort in een grondexploitatie is overigens in gemeenteland helaas niet ongebruikelijk. Ook op andere grondexploitaties heeft de gemeente een flink tekort door de lange looptijd (en daarmee hoge rentekosten) en door de crisis van een aantal jaren geleden. Zo heeft de gemeente een tekort van € 15, miljoen op de grondexploitatie van de overige Kazerneterreinen.

(Bron: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/food-en-veluwe/world-food-center/)

Oprichting Stichting WFC Experience bijna rond

Terwijl de zomer begonnen is, en mensen links en rechts op vakantie gaan, wordt er bij de World Food Center Experience hard doorgewerkt.

Vóór de schermen wordt dat vooral zichtbaar in het toenemend aantal evenementen dat op het WFC plaatsvindt, rond de kazernes, in de Mauritskazerne en in het Akoesticum.

Achter de schermen gebeurt zo mogelijk nog meer. Zo wordt nu de laatste hand gelegd aan de statuten, processen en organisatieonderdelen van de onafhankelijke stichting die de realisatie en exploitatie van de WFC Experience voor zijn rekening moet nemen. Deze stichting is essentieel om ook de volgende stappen te kunnen zetten. De statuten van de nieuwe stichting zijn zo goed als klaar en gaan nog één keer voor een laatste goedkeuring naar de gemeente Ede en de provincie Gelderland. Naar verwachting kan de stichting dan uiterlijk in september officieel operationeel worden.

Parallel daaraan gaan ook de gesprekken door met potentiële exploitanten. De eerste verkennende marktconsultatie heeft een aantal duidelijk geïnteresseerde partijen opgeleverd, waarmee op dit moment verder wordt gesproken over de komende aanbesteding.

De selectie van mogelijke architecten voor de realisatie van de Experience is voorbereid en inmiddels worden de eerste stappen gezet voor de verdere uitwerking van het concept en het ontwerp van de Experience. Hiervoor moeten weer een aantal verdiepingsslagen worden gemaakt waarbij zowel het bedrijfsleven als ook de NGO’s nadrukkelijk om input en bijdragen zal worden gevraagd. Inmiddels zijn al diverse samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven getekend.

“Er wordt nu hard gewerkt aan de basisprocessen en het fundament. Als dat er eenmaal ligt kunnen we vanaf september weer stappen gaan maken die ook vóór de schermen zichtbaar zijn”, zegt Marcel Goossens, directeur en kwartiermaker bij WFC Experience.

13 juli, debat in WFC: ‘Hoe verder na het PAS?’

Op zaterdag 13 juli organiseert Foodlog in het World Food Center in Ede, (locatie Akoesticum) een debat over de gevolgen van het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Gevolgen voor de boeren, maar ook voor de biodiversiteit en de voedselproductie. Ongetwijfeld een levendig debat! Klik hier om je (kosteloos!) aan te melden.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest de stikstofvervuiling in Nederland aan banden leggen. Jarenlang waarschuwden juristen en actiegroepen dat de regelgeving die Nederland verzon, niet te verenigen is met Europese wetgeving. Recent haalde de Raad van State een dikke streep door het PAS.

Waarom kozen de Nederlandse regering en politiek voor dat onbegaanbare pad? Hoe zullen die motieven weer opnieuw een rol gaan spelen in de te verwachten reparaties van de wet- en regelgeving die nu binnenkort gaat plaatsvinden? Waar zullen opnieuw fouten gemaakt kunnen worden?

Op zaterdag 13 juli a.s. bespreken we die vragen in een openbaar toegankelijk vraaggesprek, georganiseerd door Foodlog. Een aantal kenners zal vanuit hun verschillende perspectieven het dossier en hoe het er nu bij ligt verhelderen.

Doel: politiek, pers, ambtenaren en geïnteresseerd publiek in 2 uur de ins & outs en do’s & don’t’s van het dossier uit de doeken doen. De toegang is gratis.

Meld je hier meteen aan als je zeker wilt zijn van een plaats.

Informatie
Datum: zaterdag 13 juli
Tijd: van 13.30 uur (inloop 13.00u) tot 16.00 uur
Locatie: World Food Center, Ede, direct naast station Ede-Wageningen (navigeer naar Akoesticum, Ede)
Aanmelden: via deze link.

Mauritskazerne opent deuren als evenementenlocatie

Met de opening van de Mauritskazerne op maandag 1 juli, heeft het World Food Center er weer een prachtige en professionele evenementenlocatie bij. Het rijksmonumentale pand uit 1906 is door de Teka-groep omgetoverd tot een pop-up locatie voor evenementen en vergaderingen. De Mauritskazerne zal over enkele jaren de World Food Center Experience huisvesten.

De statige entree, hoge plafonds en grote boogramen geven deze locatie een unieke uitstraling. De industriële look wordt versterkt door het interieur van voornamelijk hergebruikte materialen. De kazerne maakt indruk, je kunt hier in stijl groepen tot 600 gasten ontvangen. In kleinere groepen uit elkaar? Daarvoor zijn er 12 flexibel inzetbare subruimtes beschikbaar.

Een verhaal voor de toekomst
De locatie heeft niet alleen een inspirerend verleden, maar ook een verhaal voor de toekomst. Wat je eet en drinkt komt namelijk van boeren, bakkers en andere foodproducenten uit de regio. Lekker, eerlijk, duurzaam én futureproof.

Ga voor meer informatie en boekingen naar https://mauritskazerne.nl/

© World Food Center 2018   Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

nl_NL
en_GB nl_NL