Wonen op World Food Center – meet the architects

Een belangrijk onderdeel van het World Food Center is de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. We stellen alvast de architecten aan je voor.

Het gebied van het World Food Center is ongeveer 60 voetbalvelden groot. Het gedeelte waar woningbouw komt, wordt opgedeeld in diverse wijken. Het gaat om een mix van huizen met een eigen of gedeelde tuin en appartementen. Aan de kant van het bos komt de Veluwenatuur tussen de huizen door. Dichter bij het hart van het gebied hebben de wijken juist een meer stedelijk karakter. De eerste woningen worden gebouwd aan de rand van het Sysseltse bos en liggen op het hoogste punt van het World Food Center. Je geniet hier op veel plekken van vrij zicht op de wijk en omgeving. Op dit eerste bouwveld voor wonen wordt er momenteel hard gewerkt aan de eerste schetsen.

MIX architecten
MIX architectuur is een landelijk opererend architectenbureau waar 24 professionals werken. Directeur Reinier Ubels vertelt wat de visie van MIX is. “Wij zijn met name actief in uitgesproken woningbouwplannen en vieren dit jaar ons 15 jarig jubileum! Wij willen onze leefomgeving verrijken met optimistische, vriendelijke en duurzame architectuur. Om dit te bereiken zetten we ons enthousiasme en vakmanschap in zodat onze dromen worden vertaald in een gebouwde werkelijkheid.”

Ubels vervolgt: “wij voelen ons als architectenbureau uit Ede nauw betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente en zijn trots op het feit dat we een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van het World Food Center. Op dit moment werken we aan het ontwerp van appartementen langs de bosrand van de Sysselt. Een prachtige, uitdagende opgave waarbij de ambities van het World Food Center en de natuur van de Veluwe elkaar versterken en fantastische inspiratiebronnen zijn voor het ontwerp van de woningen. Op alle schaalniveaus vormt het beleefbaar maken van het omliggende landschap een belangrijk ontwerpthema.

De Zwarte Hond
De Zwarte Hond is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en strategie met vestigingen in Groningen, Rotterdam en Keulen. “Onze ontwerpen zijn logisch en vanzelfsprekend, alsof ze al lang bestaan”, legt creatief directeur Jeroen de Willigen uit. “Altijd zijn het plekken die het hart raken, omdat ze de opdrachtgever én de wereld dienen. We combineren vakmanschap met maatschappelijk engagement.
De grote kracht van ons bureau zit in onze expertise op alle schaalniveaus, van stoel tot stad. We creëren daardoor leefomgevingen die betekenis hebben voor stad en regio. Dat geldt ook voor het World Food Center.”

De Zwarte Hond deed al in 2011 onderzoek naar de verdere ontwikkeling van de zone Ede-Wageningen als verbindende kennisas in de regio Foodvalley. Het veelzeggende motto van deze studie: ‘Verbinden en ontmoeten’. Jeroen de Willigen trok dit motto door in de structuurvisie en een aantal stedenbouwkundige plannen. Op basis hiervan wordt een prachtige nieuwe plek ontwikkeld waar die verbinding en ontmoeting daadwerkelijk kunnen plaatsvinden, met een aantrekkelijke mix van wonen, werken en ontspanning, op loopafstand van het nieuwe station.

In dit nieuwe stadsdeel aan de rand van de Veluwe gaan we nu ook woningen ontwerpen. De huizen komen aan de Sysseltse zoom te liggen: een ontspannen stedelijk woonmilieu in het groen. De Willigen: “Al sinds 2016 zijn we als stedenbouwkundige betrokken bij de ontwikkeling van het World Food Center. We zijn blij dat we nu ook als architect aan de slag mogen gaan.”

Aanleg Parklaan is begonnen – WFC straks nóg beter bereikbaar

Wie met de auto komt, is straks een stuk minder tijd kwijt om vanaf de A12 op het World Food Center te komen. Tot nu toe was het nog best wel eens zoeken op de kazerneterreinen hier in Ede. Maar met de aanleg van de Parklaan met een directe afslag naar het WFC terrein zal dat verleden tijd zijn. Afgelopen maand begonnen de werkzaamheden.

Artikel gaat verder onder de tekst.
Definitief ontwerp kruispunten Parklaan ter hoogte van WFC.

In Ede-Oost wordt het drukker op de weg. Zeker met de ontwikkelingen op ons terrein en de oplevering van steeds meer woningen op de overige kazerneterreinen en het Enka-terrein. Daarom legt de Gemeente Ede de nieuwe Parklaan aan die de A12 met de N224 verbindt. De nieuwe Parklaan komt deels langs het WFC terrein te liggen en krijgt 2 afslagen naar het terrein.

Momenteel wordt onder andere de grond onderzocht op mogelijke achtergebleven explosieven of resten uit de tweede wereldoorlog. Zodra dit is gebeurd, wordt gestart met de aanleg van de weg. In de herfst van 2020 is de eerste afslag naar verwachting klaar voor gebruik.

Bekijk hier de projectpagina van de Parklaan

OV naast de deur
Reist liever met het openbaar vervoer? Het World Food Center ligt direct naast het NS intercity station Ede-Wageningen? Dat betekent directe verbindingen met Randstad, Arnhem en Amersfoort. Wel zo gemakkelijk en duurzaam!

Stichting World Food Center Experience opgericht

De World Food Center Experience begint 2020 goed. Deze week werd de onafhankelijke stichting opgericht die verantwoordelijk wordt voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de World Food Center Experience, een belevenisvolle thema-attractie over voedsel.

Met de oprichting van de Stichting is de weg vrij voor belangrijke vervolgstappen zoals de aanbesteding van de experience bouwer, de architect en de exploitant.

Eerder deze week gingen de colleges van de gemeente Ede en de provincie Gelderland akkoord met de benoeming van de eerste bestuursleden. Na dit besluit is de stichting World Food Center Experience opgericht. Leisure specialist Dirk Lubbers is het eerste bestuurslid en penningmeester. Voormalig burgemeester van Ede, Cees van der Knaap wordt bestuursvoorzitter. Van der Knaap zal deze functie tijdelijk vervullen totdat er een definitieve voorzitter wordt benoemd.

Marcel Goossens directeur
Marcel Goossens, die als kwartiermaker de afgelopen maanden alle voorbereidende werkzaamheden voor de stichting heeft geleid, is nu als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. “Nu de stichting officieel opgericht is, kunnen we verder bouwen aan dit waardevolle initiatief. Zo kunnen we de verschillende aanbestedingen, die wij de afgelopen maanden hebben voorbereid, echt in gang zetten. Met Cees van der Knaap en Dirk Lubbers hebben we twee toegewijde personen met wie we de komende tijd het bestuur verder gaan uitbouwen en versterken.”

Experience-expertise
Met de toetreding van Dirk Lubbers tot het stichtingsbestuur haalt de stichting een hoop experience-expertise in huis. Dirk heeft een track record op het gebied van recreatie en toerisme. Onder zijn leiding groeide de Heineken Experience uit tot een van de grootste publiekstrekkers van Amsterdam.

“Ik ben ervan overtuigd dat er nu ruimte is voor een attractie of beleving over voedsel”, aldus Dirk Lubbers. “De plek van de Experience is er in elk geval uitermate geschikt voor. Het is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto en met de WFC Experience hebben we een actueel thema waar veel belangstelling voor is. Het heeft daarmee zeker de potentie om één van de attracties te worden die bijdraagt aan het verder spreiden van toeristen over Nederland.”

Lees hier het interview met Dirk

In november werd al officieel gestart met de uitwerking van de plannen voor de World Food Center Experience. Zo’n 80 vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, gemeente, provincie, rijksoverheid, NGO’s, wetenschap en onderwijs kwamen toen naar de Mauritskazerne in Ede om de volgende fase van de ontwikkeling van de WFC Experience in gang te zetten.

Gemeenteraad Ede stemt unaniem in met Structuurvisie

Op donderdag 23 januari heeft de gemeenteraad van Ede positief en unaniem ingestemd met de structuurvisie en milieueffectrapportage. In de  structuurvisie WFC is beschreven op welke manier het gebied wordt ingericht. Waar komen huizen of juist bedrijven, welke mooie plekken willen we beschermen en hoe gaan we om met de natuur of het parkeren?

In bijbehorende plan-MER (milieueffectrapportage) is te lezen wat de effecten voor het milieu zijn. De raad heeft met complimenten de structuurvisie vastgesteld. Met daarbij de opmerking goed te kijken naar een gevarieerd aanbod van duurzame woningen en bedrijven.

Download hier de samenvatting van de structuurvisie

Structuurvisie en milieueffectrapportage vastgesteld, wat betekent dit?
Nu de structuurvisie en milieueffectrapportage zijn vastgesteld worden beide stukken nog een keer ter inzage gelegd. Hierover verschijnt een bericht in EdeStad, de Staatscourant en online kunt u het vinden via de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Bent u benieuwd naar de structuurvisie? Download hier de handige samenvatting

Vervolgstappen
Met het besluit over de structuurvisie gaat het project World Food Center verder. Zo wordt momenteel door de Gemeente Ede, samen met ontwikkelaar World Food Center Development, gewerkt aan de ontwikkeling van bouwplannen voor de eerste kantoren en woningen in het gebied.