Belangrijke rol voor NGO’s bij WFC

Het World Food Center stelt zichzelf het doel om zowel het nationale als het internationale voedselverhaal te vertellen. Dit zijn complexe verhalen waarop verschillende perspectieven mogelijk zijn. Om tot een volledig beeld te komen van de uitdagingen en mogelijkheden voor het voeden van de wereldbevolking en tegelijkertijd het verhaal te vertellen over de draagkracht van de planeet en haar biodiversiteit, is het belangrijk dat naast overheid en bedrijfsleven ook maatschappelijke organisaties betrokken worden bij het WFC.

De afgelopen periode heeft het WFC actief het gesprek opgezocht met diverse NGO’s, niet-gouvernementele organisaties, ofwel organisaties die onafhankelijk zijn van de overheid en zich richten op een maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het bevorderen van de mensenrechten.

Het WFC vindt het belangrijk dat de discussie die dit oplevert een plaats krijgt in de programmering van de Experience. Om de dialoog te kunnen faciliteren is het dus belangrijk de juiste partners te betrekken.

Naast de goede contacten met de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties (FAO), die al betrokken was bij de ontwikkeling van het masterplan van de experience, is in de afgelopen maand ook een aantal andere NGO’s gevraagd om input en of zij interesse hebben hun informatie in het WFC te valideren en te presenteren.

Er zijn ontzettend veel maatschappelijke organisaties die belangrijke input kunnen leveren ten aanzien van de missie van het WFC. Omdat het niet mogelijk is om alle partijen direct te spreken is in eerste instantie gekozen voor verkennende gesprekken met een aantal van de grootste of meest relevante partijen. We hebben initieel gekozen voor NGO’s op de thema’s: consument, dierenwelzijn, gezondheid, milieu en internationale ontwikkelingssamenwerking.

Gesprekken zijn inmiddels gevoerd of gepland met belangrijke nationale en internationale organisaties als de Consumentenbond, Dierenbescherming, Wereld Natuur Fonds, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Alliantie Kindermarketing, Hartstichting, Voeding Leeft, Arts & Voeding, Foodhub, Kitchen Republic, Natuur & Milieu, Solidaridad en Oxfam.
Andere NGO’s die graag eens met ons van gedachten wisselen over de invulling van het WFC zijn van harte welkom.

‘All You Can Eat Enough’ Pop-Up restaurant

‘All You Can Eat Enough’ POP-UP RESTAURANT

Op 8 en 9 november 2018 opent fooddesigner Katja Gruijters met medewerking van prof. dr.ir. Kees de Graaf van Wageningen University & Research een pop-up onderzoeksrestaurant “All You Can Eat Enough” in Proeflab Wageningen. Tijdens een uitgebreid diner worden de gasten met hun toestemming geobserveerd. Doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en ervaring over de invloed van fooddesign op eetgedrag. Met deze kennis wil stichting Feed Your Mind het voedingspatroon van mensen helpen te verbeteren.

Fooddesign en Wetenschap starten samenwerking

Het pop-up restaurant is het eerste initiatief van stichting Feed Your Mind (FYM) in samenwerking met Wageningen University & Research. Fooddesigner van het eerste uur, Katja Gruijters, heeft FYM opgericht om onderzoek te doen hoe we ons voedselsysteem kunnen verbeteren door verspilling tegen te gaan en gezond voedsel – en eetgedrag te bevorderen.
Feed Your Mind stelt eetgedrag centraal in eerste project Feed Your Mind wil samenwerken met alle betrokken partijen uit de voedselketen.

Al deze partijen hebben invloed op wat er uiteindelijk op het bord van de consument ligt. FYM ziet echter ook dat het gedrag van de mens als inkoper, voedselbereider en eter een belangrijke factor is. Dat is dan ook de
reden dat het eerste project zich op gedragsverschijnselen richt. Er is in de wetenschap al heel veel onderzoek naar eetgedrag gedaan. Prof. dr. ir. Kees de Graaf, voorzitter van de stichting ziet “All You Can Eat Enough” als mogelijkheid om wetenschappelijke kennis te verdiepen door creatief onderzoek naar praktische toepasbaarheid. Met dit eerste kleinschalige onderzoek komt de rol van vorm, kleur, geur, servies en andere hulpmiddelen aan bod. Met de verkregen informatie vanuit wetenschap en
fooddesign kunnen belanghebbenden uit de gehele voedselketen vervolgens gezamenlijk projecten ontwikkelen ten behoeve van de missie en visie van de Stichting.

Het WFC Research Programma

Het WFC-onderzoeksprogramma wint nu snel aan kracht. Ronald Visschers, Managing Director van TiFN, coördineert de inspanningen om tot een solide en uniek onderzoeksprogramma te komen. Begin oktober presenteerde hij het programma aan de voedingsmiddelenindustrie die betrokken is bij het WFC (DSM, Rabobank, Nestlé, FrieslandCampina, Keygene, Scelta, AH en Foodvalley). Unilever en Fonterra hebben ook belangstelling getoond voor het programma.

Het WFC-onderzoeksprogramma heeft tot doel om meer te begrijpen van de impact van verschillende communicatiestrategieën op de besluitvorming van consumenten. Dit om nieuwe en effectievere informatiehulpmiddelen te ontwikkelen voor professionals, overheden en industrie.
Ronald Visschers: “Een goed geïnformeerde vrije keuze maken ten aanzien van je voeding is nog niet zo eenvoudig. Probeer gezond en duurzaam maar eens te combineren, dan komen er allerlei vragen op. Zoals: Zijn e-genummerde ingrediënten goed of slecht voor me? Is het eten van meer eiwitten goed voor mijn gezondheid? Zijn biologisch geteelde groenten duurzamer dan hun broeikas-tegenhangers?”

“Het WFC-onderzoeksprogramma kent een unieke opzet, waarbij onderwijsmethoden, interventiestudies en participerend onderzoek naar voedselkeuzes worden gecombineerd. Het zal de impact op lange termijn meten en de 300.000 bezoekers van het WFC gebruiken om te ontdekken hoe consumenten en burgers voedselkeuzes maken. Samen zullen we leren hoe consumenten het best geïnformeerd kunnen worden, bijvoorbeeld via social media, games of participatieve acties.”

Er is nog plaats voor bedrijven om mee te doen met dit bijzondere Research Program. Interesse? Neem dan contact op met Ronald Visschers via Visschers@tifn.nl.

Street Art op het WFC

Het WFC-terrein krijgt niet alleen steeds meer invulling, maar ook meer kleur! Kunstenaars Rojo en Dados maakten tijdens het Street Art Festival van 28 tot en met 30 september prachtige voedselgerelateerde schilderingen op twee gebouwen achter de Mauritskazerne en bij de Riedel fabriek. Het festival was een initiatief van poppodium Astrant, Riedel en de gemeente Ede.