Vier 'voedsel-moties' aangenomen

Tweede Kamer neemt vier moties aan tijdens Algemeen Overleg Voedsel

Bij de stemmingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Voedsel, medio juni, heeft de Tweede Kamer een viertal vodeselgerelateerde moties aangenomen. De moties hebben betrekking op een opvolger voor het ‘Ik Kies Bewust-logo’ het preventieakkoord kindermarketing voor ongezonde producten en cosmetische eisen in
handelsnormen voor groenten en fruit.
1. De Tweede Kamer is van mening dat consumenten in één opslag een gezonde keuze moeten kunnen maken en dat het daarbij helpt een duidelijk etiket te hebben. Omdat de Schijf van Vijf is bedoeld om een gezonde keuze te
bevorderen vinden de partijen het belangrijk om te komen met een opvolger van het ‘Ik Kies Bewust-logo’ waarin de Schijf van Vijf uitdrukkelijk is verwerkt.

2. Preventieakkoord
Terwijl een groeiend deel van het budget voor de zorg wordt besteed aan voedinggerelateerde ziekten, zijn de besprekingen over het preventieakkoord nog vooral gericht op de hoofdonderwerpen roken, alcohol en
overgewicht. Voeding wordt daar vooralsnog  slechts indirect in meegenomen. De Kamer will dat voedsel als een volwaardig en zelfstandig onderdeel van het preventieakkoord wordt behandeld.
3. Kindermarketing
De Tweede Kamer constateert dat slechts 1% van de kinderen eet volgens de Schijf van Vijf. Omdat een gezond eetpatroon op jonge leeftijd wordt aangeleerd, zou kindermarketing vooral gericht moeten zijn op producten uit de Schijf van Vijf, om kinderen te ontzien van kindermarketing voor ongezonde producten.
4. Handelsnormen voor groenten- en fruit
Er zijn specifieke Europese handelsnormen voor 11 producten die samen 75% van de financiële waarde van de groente- en fruithandel vertegenwoordigen. Hier bovenop hanteren supermarkten nog eigen specifieke normen over vorm en uiterlijk van producten. Dit leidt tot voedselverspilling en de Tweede Kamer vraagt de regering om zich in Europa in te zetten voor het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen. Ook wordt de regering gevraagd met supermarktorganisaties in gesprek te gaan om te stoppen met het weren van producten alleen vanwege het uiterlijk.

The Food Mile


Op vrijdag 22 juni stapten 180 foodprofessionals tijdens “The Food Mile” op een culinaire wandeltocht langs  de voedselketen. Daarbij gingen ze met elkaar in gesprek rondom de thema’s waste, plantbased, health en transparency. Start en finish waren in het World Food Center.
Op de route sloten inspiratoren en start-ups uit de branche aan die vertelden over hun uitdagingen en kansen rondom deze thema’s.
Tijdens The Food Mile zijn dus letterlijk stappen gezet naar een duurzamer voedselsysteem. Veel stappen. Tijdens The food mile werd in totaal bijna 2.500 kilometer afgelegd. Dat zijn een hele hoop stappen door de voedselketen! Wij kijken terug op eeninspirerend en vooral gezellig event. Een lange afstand, voor een kortere keten.

De consument wil gezond, maar zeker ook lekker!

Gezond en lekker eten kunnen prima samen gaan. Toch valt de samenleving steeds meer uiteen in de kampen ‘lekker’ en ‘gezond’. Onder consumenten is er enige consensus over wat ‘gezond’ inhoudt: minder zout, vet en suiker en voldoende vitamines, mineralen en vezels. De precieze invulling blijft echter vaag.
Onderzoeksbureau Motivaction heeft een onderzoekje gedaan om eens te peilen wat de ‘gemiddelde consument’ (die natuurlijk helemaal niet bestaat) nu zoal over gezond en lekker denkt
de infographic laat goed zien dat het aantal vegetariërs en flexitariërs toeneemt, evenals de voorkeur voor biologische voeding en voor plantaardige eiwitten. Maar dat heeft niet zozeer met gezondheid te maken, als wel met duurzaamheid.  De Infographic is hier te vinden.

Internationale Agro-Food pers bezoekt World Food Center

Op woensdag 11 juli ontvangt het World Food Center opnieuw een bijzondere delegatie. Deze middag hopen wij veertig internationale land- en tuinbouwjournalisten welkom te heten.
Van 11 tot 15 juli vindt het jaarlijkse wereldcongres van de IFAJ plaats. Dit is een internationale federatie van meer dan 5.000 landbouwjournalisten uit 45 landen. Zij richten zich op het delen van nieuwe technologieën en informatie die relevant is voor de snel ontwikkelende en belangrijke industrie. Hierbij informeren zij zowel boer als burger, omdat goede informatieverstrekking belangrijk is voor de toekomst van onze planeet.

Dit jaar is het thema van het wereldcongres “Dutch Roots” waardoor zij met 180 journalisten naar Nederland komen. Het thema verwijst naar de Nederlandse ‘wortels’ in de agrarische sector. Deze week krijgen ze de kans om de Nederlandse landbouwsector in de praktijk te zien. Het congres richt zich op drie hoofdthema’s: Circular Economy, Smart Farming en Urban Delta.
Met dit bezoek kunnen de internationale journalisten zien en ervaren hoe het Agrofoodbeleid in onze regio vorm krijgt. Wij hopen wij dat we met dit bezoek de regio goed op de internationale ‘food’ kaart kunnen zetten.