CEMAS Valencia en World Food Center Ede: gemeenschappelijke doelen

In oktober 2016 hebben de stad Valencia en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome een overeenkomst getekend. Hierin werden verschillende vormen van samenwerking afgesproken, gericht op het verbeteren van duurzame stedelijke voedselsystemen. Het World Sustainable Food Centre (WSFC, of CEMAS in het Spaans) is een van de belangrijkste resultaten van deze overeenkomst.

De WSFC wil activiteiten met betrekking tot duurzame voedselbescherming promoten, beheren en coördineren. Het inventariseert de vele initiatieven, in steden over de hele wereld, die gericht zijn op het opzetten van duurzame lokale voedselsystemen. Daarnaast is een fysieke locatie geopend van waaruit de kennis wordt gedeeld en wordt samengewerkt aan alle kwesties met betrekking tot voedsel, voeding, de strijd tegen honger, klimaatverandering en duurzame lokale voedselsystemen.

Vorige week was prof. Dr. Cristina M. Rosell in Nederland. Rosell is hoogleraar aan het Spaanse instituut voor agrochemie en voedseltechnologie (IATA-CSIC) en lid van de advisory board van WSFC Valencia. Ze ontmoette hier haar collega’s van de gemeente Ede en van de Zweedse regio Östergötland. Ze nam ook deel aan de Wereldvoedseldag in het World Food Center.

We zijn net begonnen

“WSFC in Valencia is pas in juli van dit jaar officieel geopend en bevindt zich dus nog in de beginfase. En dat is slechts een van de vele dingen die we gemeen hebben met het World Food Center in Ede”, begint Cristina M. Rosell.

Geweldig initiatief
“Het World Food Center is een geweldig initiatief en er zijn zeker veel mogelijkheden om samen te werken met WSFC Valencia. We delen gemeenschappelijke doelen, in lijn met de belangrijkste strategieën van de FAO, met betrekking tot de strijd tegen honger, duurzame stedelijke voedselsystemen, klimaatverandering, voeding en voedselverspilling.”

“Daarom zijn we nu op zoek naar informatie-uitwisseling en bundeling van onze krachten omdat door het delen van kennis, de gewenste en vereiste veranderingen en transformaties sneller kunnen verlopen. We staan ​​open voor elk initiatief rond voedsel, voedselbeheer en voedselsystemen. En willen helpen om deze zichtbaar te maken voor de wereld, zodat anderen kunnen voortbouwen op die ervaringen.”

Deze initiatieven kosten tijd
“De WSFC begon met twee personen die een gemeenschappelijke zorg deelden over de voedselsystemen en voedselkwesties in de wereld. Dit waren de voormalige directeur van de FAO en de burgemeester van de stad Valencia. Ze besloten gezamenlijk dat er iets moest worden gedaan en zagen dat steden steeds belangrijker werden bij de uitvoering van FAO-beleid en het realiseren van initiatieven. Steden brengen het beleid bij de burgers.”

“Ze hebben de overeenkomst al in 2016 ondertekend en vanaf dat moment werken ze samen. Het laat wel zien dat deze dingen veel tijd kosten, van idee tot realisatie. Juridisch zijn er zoveel dingen om op te zetten, en hoewel we nu een eigen locatie hebben voor vergaderingen en presentaties, is er nog erg veel te doen.”

Lokale initiatieven met ​​wereldwijde impact
“WSFC is een instelling onder leiding van de gemeenteraad van Valencia en de FAO, maar andere lokale autoriteiten en instellingen moeten actief worden meegenomen om het CEMAS tot een succes te maken en wereldwijde activiteit te kunnen bevorderen. Het moet dé referentie worden voor duurzaam voedsel in steden. Vanuit een mondiaal perspectief is het WSFC-doel om kennis te vergaren en wereldwijd alle initiatieven in kaart te brengen als het gaat om het creëren van duurzame voedselsystemen. Laat je inspireren door ideeën uit verschillende delen van de wereld en help door deze ideeën en projecten uit te wisselen.”

“WSFC is nog steeds een overheidsorganisatie, maar – net als WFC Experience – onderzoeken we de mogelijkheden om een ​​andere juridische entiteit te creëren waarmee we onafhankelijker kunnen werken”, voegt Cristina Rosell toe. “Ik geloof dat in organisaties zoals de onze, die werken voor burgers en gemeenten, de overheid een belangrijke rol heeft. Het moet echter niet de enige partij zijn. Het initiatief is misschien lokaal, maar de impact en reikwijdte zijn internationaal, dus organisaties zoals WSFC en WFC zouden onafhankelijk van overheden moeten zijn en ook de initiatieven en ideeën uit de private sector moeten meenemen.”

“Net als het World Food Center hebben we een adviescommissie die bestaat uit experts uit verschillende gebieden. Deze commissie breidt zich nog steeds uit. We wilden dat deze Advisory Committee neutraal zou zijn omdat de WSFC niet over commercie gaat. Het gaat om sociale betrokkenheid.”

 Samenwerking Ede en WSFC
“Mijn bezoek hier was echt nuttig. Ik ben onder de indruk omdat ik niet veel wist over het WFC noch over Ede. Ik wist niet wat ik hier zou vinden, maar ik was aangenaam verrast! Het World Food Center is echt een goed idee en ik weet zeker dat we onze krachten kunnen bundelen om te werken aan de verbetering van zowel lokale als internationale voedselsystemen. We bespreken nu hoe de samenwerking tastbaarder kan worden gemaakt.”

Hoe beginnen we?
“Voor mij zal het succes van die initiatieven komen als we globaal denken maar lokaal handelen. Lokaal moeten de burgers erin geloven en enthousiast zijn over deze initiatieven. Ze moeten denken dat deze initiatieven de steun waard zijn van hun lokale en regionale overheden en andere belanghebbenden. We moeten ze daarom gezamenlijk overtuigen met specifieke acties en duidelijke resultaten ”, vervolgt Cristina Rosell. “We kunnen beginnen met het delen van ervaringen en het uitwisselen van ideeën over hoe we de burgers van onze steden beter kunnen betrekken. ”

Lokaal eten, lokale initiatieven
“Een uitgangspunt kan lokaal eten zijn. Hoe voegen we waarde toe aan lokale producten via lokale markten? Wat is de ervaring van de twee steden om lokaal voedsel aantrekkelijker te maken voor de lokale markt? Hoe kunnen we lokale markten levendiger maken? Deze markten moeten meer zijn dan verkooppunten, ze moeten ontmoetingspunten zijn. Om er ontmoetingspunten van te maken, heb je concepten nodig die mensen aantrekken. De ervaring van voedsel kopen op een markt is meer dan alleen het aankoopproces en het product. We moeten de lokale voedselmarkten aantrekkelijker maken, meer ervaringen bieden. Ik denk dat Ede en Valencia hun kennis op deze gebieden kunnen delen om te zien wat we van elkaar kunnen leren. ”

“Het geldt voor elke consument: als je elke dag iets ziet, hecht je er niet altijd de juiste waarde meer aan. Het is dan te ‘gewoon’ geworden. Mensen lijken daarom vaak aangetrokken tot nieuwe en afwijkende producten die van de andere kant van de wereld komen. Waarschijnlijk omdat ze spannender lijken. Dus hoe kunnen we de lokale goederen ook spannender maken? We moeten veranderingen aanbrengen in smaak, kleuren en de bereiding van het voedsel, dan zullen mensen de nieuwe toegevoegde waarde van het product waarderen. We moeten innovatie integreren in lokaal voedsel. ”

Experience Center heeft een groot potentieel
“CEMAS is geen belevingscentrum. Het gaat om kennisuitwisseling en communicatie. In tegenstelling tot het WFC is het geen attractie of permanente tentoonstelling. In de WFC Experience richten jullie je je op kinderen. Dit is logisch omdat ze het potentieel hebben voor de lange termijn, voor toekomstige generaties. Maar je moet dit ook in evenwicht brengen met korte termijn successen en dingen met korte termijn impact. Mensen willen snelle resultaten zien, om de initiatieven op de lange termijn te ondersteunen ”

Internationale uitdagingen
“De grootste uitdagingen op korte termijn zijn verschillend voor verschillende delen van de wereld. Elk land heeft verschillende problemen. In Europa gaat het om afval, plastics en duurzaamheid. Voor steden is de grootste uitdaging om een ​​voedselsysteem te hebben dat lokaal is, met voldoende voedsel voor de steden en dichtbij genoeg om logistiek eenvoudig te houden. Je kunt geen oplossingen creëren die over de hele wereld even geldig zijn. Terwijl het hier voor ons gaat over voeding, gezondheid en welzijn, ligt voor veel andere landen de focus nog steeds op basisvoedsel en overleven.”

“Maar alle keuzes en oplossingen hangen samen, dus je moet globaal denken. Mensen willen verrast worden door voedsel, en dit creëert hypes, zoals bij quinoa en teff. Maar met die praktijk nemen we het basis- of basisvoedsel weg in de landen waar de productie plaatsvindt. Het is ironisch dat vooral de gezondheidsbewuste mensen zich niet altijd bewust lijken te zijn dat ze soms dergelijke problemen in andere delen van de wereld veroorzaken.”

Laten we beginnen!
“Het grootste doel nu op de korte termijn, voor zowel WSFC als WFC,  is om activiteiten te starten en de beloftes in te lossen. En voor ons samen betekent dit dat we onze ervaringen zo goed mogelijk moeten delen, proberen gelijk op te trekken en onze communicatie open te houden. Ik kijk echt uit naar deze samenwerking!”

Vlnr Froukje Idema (programmamanager Food gemeente Ede), Cristina M Rosell lid Raad van Advies World Sustainable Urban Food Center in Valencia), Thomas Högman (EU adviseur regio Östergötland), Leon Meijer (wethouder gemeente Ede en voorzitter stuurgroep WFC) en Martin Tollén (lid bestuur regio Östergötland)

Fototentoonstelling ‘Wat eten we?’

Verschillende activiteiten door heel Nederland markeren de start van Dutch Food Week op 5 oktober. Voor het grote publiek wordt afgetrapt met de opening van de tentoonstelling ‘Wat eten we?’ in samenwerking met de Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg.

Hij reisde door het hele land om Nederlandse gezinnen rond etenstijd te portretteren. In samenwerking met Wageningen University & Research zijn de foto’s voorzien van interessante feiten.

De tentoonstelling is vanaf de kick-off op 5 oktober tot en met World Food Day op 16 oktober te zien op het World Food Center, buiten, rond de Mauritskazerne in Ede.

In 2018 werd Van der Burg benoemd tot Fotograaf des Vaderlands. Naast zijn carrière heeft hij, door zijn agrarische achtergrond, affiniteit met de thema’s van Dutch Food Week. “Ik ben mij erg bewust van het belang en de bijzonderheid van de herkomst van voedsel. Tijdens het samenstellen van de tentoonstelling groeide mijn belangstelling voor boeren en telers die innovatief met de vraagstukken van vandaag omgaan.”

Youth World Food Day, 16 oktober in WFC

Op 16 oktober a.s. , Wereldvoedseldag, organiseert I4NATURE in het Smaakpark bij het WFC in Ede, de Youth World Food Day.  Dit is een vervolg op de succesvolle Youth Summit die vorig jaar op Wereldvoedseldag plaatsvond.

Tijdens Youth World Food Day praten jongeren en opinieleiders samen over oplossingen voor voedselverspilling als een van de wereldvoedseluitdagingen.

Het event van dit jaar wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Ede, het World Food Center, Wageningen Youth Institute, Food First coalition en Food & Business Knowledge Platform.
Ede werkt al jaren met haar voedselbeleid aan gezond voedsel voor iedereen. Daarbij zoekt en stimuleert Ede voortdurend de verbeteringen in het voedselsysteem en is zij zich bewust van de positie en ideeën van jongeren bij dit vraagstuk.

Het ochtendprogramma is besloten voor een groep van 30 jongeren die deelnemen aan het Excellence programma.

Vanaf 12:00 uur start het brede festivalprogramma, verdeeld over een tweetal onderwerpen: FoodFirst Foodlosses  en Voedselverspilling dichtbij.

De voertaal van het FoodFirst Foodlosses programma is Engels, de rest van het programma is in het Nederlands.
Via een videoverbinding wordt ook gesproken met de Youth Council for the Rome based agencies (IFAD, WFP, FAO) en het Committee on World Food Security in Rome.

De dag eindigt met de uitreiking van de prijs voor de winnaar van de Zero Waste Challenge

Zie hier voor info en registratie voor het middagprogramma.

 

Dutch Food Week 2019 start en eindigt op World Food Center Ede

Dutch Food Week, voorheen Dutch Agri Food Week, is van 5-16 oktober 2019 hét nationale podium voor voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie.

Op aantrekkelijke wijze wordt getoond hoe we in Nederland hard werken aan voldoende gezond, smaakvol en veilig voedsel voor iedereen. Tijdens Dutch Food Week delen uiteenlopende partijen hun enthousiasme, kennis en kunde: van wetenschapper tot boer, van kok tot voedselproducent en van foodexpert tot en met retailer. 

Dutch Food Week wordt gekenmerkt door een reeks van regionale en nationale activiteiten op gebied van voedsel produceren en consumeren. Dit jaar is een centrale rol weggelegd voor het World Food Center in Ede.

Ede kiest voor Food

Ede is een gemeente met veel kennis en innovatie op het gebied van voedsel. FoodValley heeft een rijke historie als voedselproducerende én consumerende regio waar alle schakels in de voedselketen te vinden zijn. Ede is ervan overtuigd dat een gezond klimaat en een gezonde mens beginnen bij een gezonde voedselketen. De groeiende verstedelijking betekent dat een gezonde en duurzame voedselketen in en rond de stad cruciaal is. Al vanaf 2015 werkt Ede aan deze belangrijke taak en mooie kans met een ambitieus doel: gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede. Samen met inwoners en partners met veel passie en betrokkenheid. Logisch dat World Food Center in Ede komende jaren start én eindpunt is van Dutch Food Week.

Fototentoonstelling ‘Wat eten we?’

Het is daarom ook in het World Food Center dat de Dutch Food Week dit jaar officieel begint en eindigt. Op 5 oktober vindt hier de start van de week plaats met de opening van de fototentoonstelling ‘Wat eten we?’

Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg reisde hiervoor door het hele land om Nederlandse gezinnen rond etenstijd te portretteren en stelde hiervan samen met de WUR een prachtige tentoonstelling samen.

Wereldvoedseldag

Op de laatste dag – 16 oktober, Wereldvoedseldag 2019 – vindt eveneens in het World Food Center het slotevenement van de Dutch Food Week plaats, met een ontbijt en een dagvullende conferentie.

Wereldvoedseldag vraagt wereldwijd aandacht voor honger en ondervoeding.  Ook in Nederland krijgt deze dag steeds meer aandacht. Een belangrijk onderdeel van het ochtendprogramma is de lancering van het Netherlands Food Partnership, een samenwerking waarbij bestaande organisaties en netwerken hun kennis, expertise en innovatiekracht bundelen en mobiliseren – om daarmee de Nederlandse inzet voor wereldwijde voedselzekerheid naar een hoger niveau te tillen. Hierbij zal ook samenwerking worden gezocht met internationale partners.

In de middag zijn er zeven verschillende ‘circulaire sessies’, waarin kennis wordt uitgewisseld over alle wereldwijde initiatieven op het gebied van de circulaire economie en voedselzekerheid.
Klik hier voor meer informatie en registratie.

Youth World Food Day

Tijdens Youth World Food Day, ook op 16 oktober 2019, praten jongeren en opinieleiders samen over oplossingen voor voedselverspilling als een van de wereldvoedseluitdagingen. Ook dit evenement vindt plaats op het Wold Food Center terrein in Ede.

Thema Dutch Food Week 2019

Centraal thema van de Dutch Food Week is dit jaar: Duurzaam eten, wat ligt er op jóuw bord? De roep om duurzaam voedsel wordt steeds sterker en de noodzaak om te innoveren in de agri-, food- en tuinbouwsector is onverminderd groot. Deze sector loopt in Nederland ook voorop in verduurzaming, verandering en flexibiliteit.

Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van innovaties in de wereld van agri-, food-, en tuinbouw? Welke innovaties springen in het oog? Hoe gaan duurzaamheidsmaatregelen en ondernemen hand in hand? Waar en hoe zijn win-win(-win) situaties te behalen? Hoe is duurzaamheid geïntegreerd in het onderwijs en wat spreekt studenten hierin aan?

Meer informatie over de Dutch Food Week 2019