Food Innovation District

Naast de Experience komt het Food Innovation District, een broedplaats voor innovatie, onderzoek en educatie op het gebied van voeding.

De WFC Experience is een belangrijk vliegwiel voor het interactieve en innovatieve kennismilieu van het WFC gebied. Rond de Experience wordt een gebied ontwikkeld als een thematisch Innovation District gericht op Food.

Hier Inspireren bedrijven elkaar tot nieuwe producten en delen zij de laatste technologieën op het gebied van food. WFC Development ontwikkelt hier ultramoderne kantoren en labfaciliteiten in een groene omgeving.

Dit Food Innovation District sluit aan bij het levendige en gemengde karakter van het gebied en biedt ruimte aan kennisinstellingen en innovatieve bedrijven in agro & food (groot, middelgroot en start-ups) om zich hier te vestigen en activiteiten te ontplooien.

De combinatie van functies en voorzieningen schept een ecosysteem van innovatie en bevordert het voortbrengen van ideeën en de commercialisering daarvan.

Accelerator helpt agrifoodbedrijven groeien

De realisatie en invulling van het World Food Center vindt langs veel verschillende assen plaats. Een van die assen betreft de Accelerator, een ambitieus groeiprogramma gericht op jonge agrifoodbedrijven.

Waar de start-up begeleiding er vaak op gericht is om bedrijven aan hun eerste omzet te helpen, zo wil het WFC zicht richten op de scale-up begeleiding,  gericht op omzetgroei naar het eerste miljoen en verder.

Het WFC ondersteunt bedrijven in de gehele breedte: van huisvesting tot en met communities, van evenementen en match-making met investeerders tot en met kennisoverdracht en coaching. 
De accelerator is een initiatief van de gemeente Ede en WFCD in samenwerking met Foodvalley NL en in afstemming met StartLife Wageningen. Het initiële programma begint met een pilot van drie jaar.
Het accelerator-programma is nog volop in ontwikkeling maar geïnteresseerde bedrijven (als deelnemer dan wel als coach of investeerder) kunnen voor meer informatie contact opnemen met:  Louis de Boer via l.de.boer@wfcd.nl / 06-5475 4488 of met Sander van de Pol via sander.van.de.pol@ede.nl / 0318 680527

Vestigen in het WFC gebied?

Naast en bij de Experience en de Accelerator hebben agrofoodbedrijven nog talloze andere vestigingsmogelijkheden op het WFC. Denk bijvoorbeeld aan:

• Een paviljoen/kas. Hier kan uw bedrijf het eigen verhaal vertellen. Bijvoorbeeld een visualisatie in een kas waar de teelt en verwerking van koffie wordt getoond. Of een testopstelling waar nieuwe plantaardige eiwitproducten geproefd kunnen worden.
• Kantoorruimte of werkplekken midden in het epicentrum van de agrofoodsector;
• Onderzoeks- en testruimten waar u kunt samenwerken met de beste hogescholen en universiteiten op het gebied van agrofood.

Voor meer informatie, neem contact met ons op: