We work,
experience
and live food

De geschiedenis

Dromen, draagvlak, doen!

Dromen
Het is 2011 als de eerste ideeën voor het World Food Center het licht zien. Therus Gieling, een Edese ondernemer, liep al een tijdje met de vraag waarom er eigenlijk nog geen plek was waar kennisinstellingen (zoals Wageningen UR), overheid en bedrijfsleven elkaar structureel en intensief konden ontmoeten en konden samenwerken op het gebied van agrifood. De gouden driehoek dus.

Dit Food Experience Center, zoals hij het noemde, moest ook voor het grote publiek inzichtelijk maken wat de stand van zaken was met betrekking tot de kennis over voedsel en voedselproductie en hoe die kon worden toegepast om wereldwijd tegen 2050 negen miljard mensen te voeden.

Het moest een centrum worden waar lezingen, presentaties, congressen, proeverijen en kookworkshops konden plaatsvinden.

Op de presentatie van zijn ideeën werd enthousiast gereageerd en hij besloot zijn ideeën verder uit te werken. Hij zocht daarvoor onder meer contact met Tijs Breukink, Lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en richtte uiteindelijk de Stichting World Food Centers op.

Stichting WFC heeft als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit, kwantiteit en beschikbaarheid van voedsel in de wereld. En wil dit bereiken door het tot stand brengen van een wereldwijd netwerk van World Food Centers.

‘Het Ei’
Het eerste, voorlopig ontwerp voor het Food Experience Center, van architect Eline Fraters, is opvallend. Fraters heeft hiervoor een cel als uitgangspunt genomen. Met een kern en plasma erin. Het ontwerp vertoont zo een sterke gelijkenis met een ei. Maar Gieling en Fraters denken verder dan alleen een gebouw. Zij zien ook een virtuele en digitale ontmoetingsplek voor zich.
Bij de huidige schetsontwerpen is het ‘ei’ overigens inmiddels vervangen door moderner en meer functionele ontwerpen.

Locatie
De locatie is op dat moment een belangrijk onderwerp van gesprek. Er zijn dan nog 5 locaties in de race als vestigingsplaats: Ede, Rotterdam, Schiphol, Amsterdam en Venlo (Floriadeterrein).

Draagvlak
Begin 2012 inventariseert de gemeente Ede samen met de provincie Gelderland de mogelijkheden voor een komst van het World Food Center, de verschillende invullingen ervan en alle mogelijke experiences rond het thema Food.
Na dit onderzoek besluit Ede, samen met de Regio Foodvalley , de provincie Gelderland en de Wageningen University & Research, serieus mee te dingen naar de mogelijkheid om het World Food Center naar Ede te halen.

World Food Center komt in Ede
Na een uitgebreide locatiekeuze besluit de Stichting World Food Centers op 24 januari 2013 de Regio FoodValley/Ede aan te wijzen als vestigingslocatie voor het WFC. Op dat moment komt ook WFC development in beeld als ontwikkelende belegger. WFC Development is specifiek opgericht door het concern Zeeman/Green Real Estate uit Alphen aan den Rijn om het WFC en de gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. In september 2015 wordt De Van Wijnen Groep mede-aandeelhouder van WFC Development.

Bedrijven zetten schouders onder World Food Center
Na een periode van onderzoeken en het verkrijgen van draagvlak en financiering starten in 2016 negen bedrijven en kennisinstellingen met de ontwikkeling van de World Food Center. Experience. Deze kopgroep gaat verder werken aan het concept.

BRC Imagination Arts
Voor de ontwikkeling van de WFC Experience gaat WFCD begin 2017 in zee met het gerenommeerde Amerikaanse BRC Imagination Arts. Gedurende 2017 en 2018 komt BRC, in regelmatig overleg met een groeiende groep betrokken partijen tot de ontwikkeling van een Masterplan voor de Experience.

Mix van wonen en werken
Parallel aan de ontwikkeling van de plannen voor de Experience presenteren WFCD en de gemeente Ede eind 2017 ook samen het ontwikkelkader WFC. Het WFC-gebied wordt een ‘hybride plek’ waar leren, werken, wonen, beleven, ontspanning en ontmoetingen centraal staan.

Masterplan
Eind oktober 2018 heeft BRC Imagination Arts het masterplan voor de WFC Experience gepresenteerd. Het business plan voorziet in een duurzame en gezonde exploitatie met gemiddeld 330.000 bezoekers per jaar. Er is ruimte om wisselingen in bezoekersaantallen op te kunnen vangen en er wordt gereserveerd voor vernieuwing, zodat de Experience permanent up to date en aantrekkelijk blijft. De haalbaarheid van het bezoekersaantal, de investeringen en de exploitatie zijn berekend en onderbouwd door het gerenommeerde, internationale en onafhankelijke bureau LDP.

Doen!
Anno 2020 raakt het World Food Center in een stroomversnelling. De Experience is volop in ontwikkeling onder leiding van een eigen onafhankelijke stichting. In de monumentale Maurits- en Frisokazerne zijn de eerste foodbedrijven gevestigd. In de nieuwe Startuplocatie Roots Innovation Hub zitten al meer dan 10 innovatieve jonge bedrijven. En in de zomer zullen de eerste 100 woningen op het terrein in verkoop gaan.

Wonen

Kies voor een gezondere, bewuste levensstijl en kom wonen op het World Food Center!

Werken

Dé ideale vestigingsplek voor innovatieve bedrijven in de agro food sector.

Experience

Een unieke thema-attractie rondom voedsel die mensen betrekt bij ons dagelijks eten.

..

NIEUWSBRIEF


Blijf up to date en ontvang elke maand onze nieuwsbrief