Internationale etalage

Innovation XPO

Er is een grote internationale interesse in de Nederlandse agrifood-sector. Jaarlijks krijgt Nederland vele verkennende bedrijven, overheden en kennisinstellingen op bezoek. Veelal hebben de bezoeken een oriënterend karakter, waardoor het voor veel bedrijven en kennisinstellingen minder interessant is om deze delegaties te ontvangen. Het gevolg is dat delegaties slechts een beperkte inzage krijgen in de vele innovatieve oplossingen die Nederlandse de agrifood-sector voor handen heeft.

De ambitie is daarom om naast de WFC Experience een zakelijke faciliteit te creëren van circa 1.500 m2 die het “business- en innovatievisitekaartje” van Nederland is: de “Innovation Xpo”.