Masterplan WFC Experience

Een uniek educatief voedselavontuur in Ede

De WFC Experience wordt een eductieve attractie en neemt vanaf 2022 jaarlijks 330.000 bezoekers mee op een persoonlijk voedselavontuur. Zo worden zij spelenderwijs bewust van alle aspecten rond ons eten en van de consequenties die samenhangen met de keuze van het dagelijkse eten. Bij de ontwikkeling van de Experience zijn tal van organisaties betrokken, uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs.

We leven in een tijd waarin we steeds verder af zijn komen te staan van de productie van ons eten. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen zoals overgewicht, honger en klimaatverandering. De WFC Experience brengt mensen juist weer in contact met de wijze waarop eten geproduceerd en geconsumeerd wordt, wereldwijd. De attractie laat mensen beleven wat de impact van voedsel is op hun lichaam, hoe de voedselketen werkt, wat de nationale en internationale voedseluitdagingen zijn en hoe Nederland aan het oplossen hiervan kan bijdragen. Dit alles op een spannende, aantrekkelijke en boeiende manier, waardoor de WFC Experience niet alleen een leuk uitje voor het hele gezin wordt, maar mensen ook stimuleert te kiezen voor gezonde en duurzame voeding.

Doelen van de WFC Experience

1. Het bieden van een gebalanceerd inzicht in de zekerheden en onzekerheden in voeding en de voedselketen.

2. De WFC Experience moet een (inter)nationale uitstraling hebben waar het belang van voeding en de werking van de voedselketen op een transparante, uitdagende, inspirerende en interactieve manier te zien is, en te beleven.

3. WFC moet kunnen uitgroeien tot algemeen erkend ontmoetingscentrum en positief symbool voor de voedingssector in en buiten Nederland. Het WFC speelt een actieve rol in het maatschappelijk debat waarin alle aspecten van voedsel op een goede manier verbonden worden aan de (internationale) uitdagingen waar we voor staan.

4. Het WFC is een plek waar Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en inspireren en zo laten zien welke rol Nederland speelt bij het oppakken van de grote mondiale uitdagingen.

5. Het WFC biedt een internationale etalage voor de excellente Nederlandse agrofoodsector. Tevens biedt het ruimte voor een onderzoeksprogramma dat wetenschap en bedrijfsleven aan elkaar koppelt en dat open innovatie faciliteert en stimuleert.

Autoriteit, vertrouwen en transparantie

Om het “vertrouwen” van de consument terug te winnen moet het WFC zich ontwikkelen tot “de autoriteit” op gebieden als globalisering, duurzaamheid, voedselveiligheid en voedingswaarde. Daarbij past dat WFC het maatschappelijk debat naar zich toe trekt en zich profileert met wetenschappelijk onderbouwde standpunten, en proactieve, begrijpelijke communicatie.

De WFC Experience houdt zich daarbij strikt aan het wetenschappelijk, onderbouwde en feitelijke verhaal, zonder een commercieel belang. Tegelijkertijd zal het WFC Experience een attractie worden die voor de gedefinieerde doelgroep aantrekkelijk moet zijn (fun).

Definitieve presentatie Masterplan WFC Experience

Een bezoek aan het World Food Center stimuleert en helpt mensen om een steentje bij te dragen aan een gezonde, smakelijke en duurzame toekomst voor henzelf en hun gezin, Nederland en de wereld.

Dat krijgen we voor elkaar met leuke, authentieke, educatieve belevenissen op basis van verhalen, waarbij de nadruk ligt op de voortrekkersrol van Nederland op het gebied van wereldwijde voedselproductie en -onderzoek, voedselzekerheid en -veiligheid en de gezondheid van de mensheid en de aarde.

Het Grote Voedselavontuur

Tijdens hun reis door drie verschillende belevenis-zones verdiepen de bezoekers zich in vier thema’s. Deze thema’s behandelen het menselijk lichaam, de voedselwaardeketen, de wereldwijde voedseluitdagingen en de vooraanstaande rol van Nederland bij het bereiken van een betere toekomst. De bezoekers kunnen deze onderwerpen in elke gewenste volgorde verkennen, maar op rustige dagen worden ze via een route met een vaste volgorde geleid.

Ze ervaren deze onderwerpen met digitale interactieve elementen, live-presentaties, theaterdecors, 3D-media, interactieve praktische, fysieke activiteiten en begeleid rollenspel waarmee ze zien hoe ons eten op het bord komt, welke keuzes de bezoekers kunnen maken om een gezonder, evenwichtiger (en smakelijker) leven te leiden en wat we (nu en in de toekomst) kunnen doen om te zorgen voor de mensheid en de planeet die ons voedt.

Na het bezoek van de verschillende zones moeten de bezoekers weggaan met steeds andere kennis of gevoelens:

Zone 1: Het individuele lichaam
“Ik kan kiezen voor voedsel dat gezond is voor mij en duurzaam voor de aarde. Hier bij het World Food Center heb ik geleerd dat dat helemaal niet zo moeilijk is!”

Zone 2: De Voedselwaardeketen
“Ik wist niet dat de voedselwaardeketen internationaal is en zoveel schakels, kwaliteits- en veiligheidsmaatregelen bevat. Ik kan zelf iets doen door duurzame keuzes te maken.”

Zone 3: Wereldwijde voedseluitdagingen
“Nu snap ik dat we op nieuwe manieren voedsel moeten gaan produceren om de verstedelijking, de klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking aan te pakken. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.”

Zone 4: De rol van Nederland
“Nu snap ik dat Nederland een zeer belangrijk voedselland is, zowel op productie- als op innovatiegebied. De food sector is heel interessant. Misschien kan ik er wel werk in vinden!”

Open podium

Een zeer belangrijk onderdeel om te kunnen komen tot ‘het volledige verhaal’ is de ruimte voor debat, voor nuance, voor tegenstellingen. In het verlengde van de centrale hal is hiervoor een ‘Open podium’-ruimte ingericht. Bij dit plein, een klein openluchttheater, zijn er flexibele tentoonstellingen. Daar kunnen de bezoekers luisteren naar live en vooraf opgenomen debatten en presentaties van toonaangevende deskundigen op het gebied van specifieke voedselgerelateerde onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op de nieuwste onderzoeksresultaten en op de huidige dilemma’s en controverses.

Het programma-aanbod is geschikt voor een breed publiek door de hele dag/week/maand/jaar heen (van jonge en oudere kinderen tot volwassenen, algemeen publiek tot academisch tot overheid, nationaal tot internationaal e.d.). Maar bij alle programmering in het Open Podium draait het om één centrale vraag: ‘Hoe gaan we deze problemen oplossen zodat we elkaar nu en in de toekomst kunnen blijven voeden?’

De formule kan variëren van levendige debatten tussen deskundigen uit de food sector tot ‘spelshows’ voor schoolkinderen of het algemene publiek.

Mogelijke onderwerpen zijn er genoeg: het gezondheidsdebat over zoetstoffen met en zonder calorieën, onderliggende oorzaken van obesitas en hoe dit probleem kan worden aangepakt, voedsel versus vitaminesupplementen, de duurzaamheid van dierlijke eiwitten, de ethiek van verschillende soorten verpakkingen, het ggo-debat …

Theaterbelevenis ‘Nieuwe onderzoekers’

Bij deze show, centraal in de Experience, wordt het publiek ondergedompeld in de legendarische ontdekkingstocht van de huidige Nederlandse onderzoekers die voorop gaan in de expeditie van de mensheid naar een toekomst van voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

Spectaculair afscheid (Vertrek)

Net voor het vertrek gaan de bezoekers binnen in een ruimte met een grote fantasiemachine à la Rube Goldberg/Willy Wonka achter diverse grote glazen ramen. Bij elk raam kiezen ze een van de belangrijkste ingrediënten die ze tijdens hun reis hebben gevolgd. Hier wordt vervolgens een maaltijd van bereid.

Wereldverhalen over voedsel, voor online

Aangezien het vertellen van verhalen een belangrijk onderdeel vormt van een gemeenschappelijke maaltijd, kunnen de bezoekers hun eigen verhalen over eten opnemen met een WFC Story Pod. Deze verhalen kunnen vervolgens worden samengevoegd voor online gebruik door het World Food Center,  toegevoegd aan hun persoonlijke WFC-herinnering of op de digitale muur komen in de WFC Attractie Hub. Deze ervaringen vormen ook een belangrijk onderdeel van de online gemeenschap (community) die er rond het World Food Center moet gaan ontstaan.