Het World Food Center

Het World Food Center (WFC) in Ede is dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Op het voormalig kazerneterrein Maurits zuid ontstaat een levendig gebied waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Het WFC helpt consumenten bewust te worden van voedselvraagstukken en hoe zij kunnen bijdragen aan een gezondere en duurzamere toekomst voor henzelf en hun omgeving. Daarnaast is het WFC een innovatiedistrict voor food en agro, een plek waar ontwikkeling en uitwisseling van kennis tussen bedrijven, kennisinstellingen en consumenten wordt gestimuleerd.

Het WFC is een initiatief van gemeente Ede en WFC Development B.V. (een samenwerking van BPD (Bouwfonds Property Development) Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.).

Onze missie en visie

Een alsmaar groeiende wereldbevolking en toenemende druk op de planeet leiden tot grote voedseluitdagingen. Daarnaast hebben de keuzes die we iedere dag maken op het gebied van voedsel impact op ons lichaam en onze omgeving. Om in de toekomst iedereen te voorzien van voldoende, gezonde en duurzame voeding is een omslag nodig naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren.

Het World Food Center brengt consumenten en organisaties bijeen en stimuleert hen meer verantwoordelijkheid te nemen en samen antwoorden te vinden op hedendaagse en toekomstige voedselvraagstukken: we feed each other.

Het World Food Center is dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor inspiratie, kennisdeling en bewustwording. In een levendig gebied creëert het WFC een voedselbeleving en een broedplaats voor innovatie.

Structuurvisie

De plannen voor het World Food Center staan op papier. In de structuurvisie WFC is beschreven op welke manier het gebied wordt ingericht. Waar komen huizen of juist bedrijven, welke mooie plekken willen we beschermen en hoe gaan we om met de natuur of het parkeren? In bijbehorende plan-MER is te lezen wat de effecten voor het milieu zijn. Benieuwd wat er in de stukken staat? U leest hier de structuurvisie.

Aanmelden nieuwsbrief