Perskamer

Perskamer

Op deze pagina kunt u de meest actuele foto’s, logo’s, video’s, brochures en nieuwsbrieven van het WFC vinden.

Perscontact:
David de Bruijn
David.de.bruijn@worldfoodcenter.net
tel: 06 18 48 03 99

Volg ons op:

Openbaar gemaakte beslisdocumenten
Ede, 21 maart 2019

WFC Nota van Uitgangspunten

Notitie Lening Vastgoed WFC

LDP rapport WFC Experience

Business Case WFC Experience

Afbeeldingen:

Artist Impressions Experience

Hub
Pizza Machine
Food Lab
Theater
WFC Dialoog
Plaza
World Food Center
Food Innovation District
World Food Center Park
Logo
Logo long

Video’s

Download WFC Trailer NL :

Download UK WFC Trailer

Download Slideshow video

Infographic:

Infographic

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2019
Nieuwsbrief mei 2019
Nieuwsbrief maart 2019
Breaking News Maart 2019
Nieuwsbrief februari 2019
Nieuwsbrief januari 2019
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief november 2018
Nieuwsbrief oktober 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief april 2018
Nieuwsbrief eind maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief januari 2018

Aanmelden nieuwsbrief
Missie en visie WFC

Een alsmaar groeiende wereldbevolking en toenemende druk op de planeet leiden tot grote voedseluitdagingen. Daarnaast hebben de keuzes die we iedere dag maken op het gebied van voedsel impact op ons lichaam en onze omgeving. Om in de toekomst iedereen te voorzien van voldoende, gezonde en duurzame voeding is een omslag nodig naar een andere manier van voedsel produceren en consumeren.

Het World Food Center brengt consumenten en organisaties bijeen en stimuleert hen meer verantwoordelijkheid te nemen en samen antwoorden te vinden op hedendaagse en toekomstige voedselvraagstukken: we feed each other.

Het World Food Center is dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor inspiratie, kennisdeling en bewustwording. In een levendig gebied creëert het WFC een voedselbeleving en een broedplaats voor innovatie.

Missie en visie als PDF downloaden:

Missie en Visie