'Belang World Food Center groter dan ooit.'

Frank Meijer, Global Product Application Development Manager bij DSM is er helder over: ‘Het belang van een World Food Center is groter dan ooit. Om een snelgroeiende wereldbevolking op een duurzame manier te kunnen blijven voorzien van gezond en voedzaam eten, hebben we nieuwe manieren van samenwerken, innoveren en consumeren nodig. DSM is ‘s werelds grootste producent van vitamines en micronutriënten, essentiële voedingsstoffen voor mens en dier. Ook maken we speciale ingrediënten voor voedselfabrikanten, wereldwijd, om eten en drinken gezonder, lekkerder, veiliger en duurzamer te maken. Ingrediënten die de voedselproductie efficiënter maken en verspilling tegengaan.’

‘We werken nauw samen met zowel internationale als lokale producenten van voedingsmiddelen,  op alle gebieden, om beter voedsel voor iedereen mogelijk te maken.
Naast DSM zijn er in Nederland nog zóveel andere bedrijven en instellingen met kennis en expertise op het gebied van voedsel en voeding, dat we met elkaar die voorlopersrol moeten blijven nemen in het vinden van oplossingen en het inspireren van anderen rondom het thema duurzame voeding. Het is van groot belang om die kennis van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen met consumenten en andere stakeholders te delen.’
‘We zijn als DSM al vanaf de start enthousiast over het WFC en zijn blij dat de plannen en ideeën nu zo concreet zijn dat we met elkaar in gesprek zijn over businessmodellen en exploitanten. Het wordt een attractieve, informatieve ontmoetingsplek waar de hele Nederlandse voedingssector baat bij heeft. Het is nu ook een uitgelezen moment, denk ik, voor andere bedrijven om zich aan te sluiten bij dit project. Het WFC is een prima etalage voor Nederlandse innovaties, onderzoek en ontwikkeling. Als DSM dragen we daar graag aan bij.’

Daarom gelooft het bedrijfsleven in WFC

De komst van WFC Experience is weer een stap dichterbij nu grote bedrijven en organisaties hun naam officieel hebben verbonden aan het plan. Waarom geloven deze bekende partijen in WFC en hoe zien zij hun betrokkenheid?
Gerard Hardeman, Director Savoury Ingredients, DSM Food Specialties:
“Een van de grootste globale vraagstukken is hoe we op een duurzame manier de wereldbevolking ook in de toekomst gaan voorzien van gezond en voedzaam eten. Simpelweg ‘meer doen van hetzelfde’ gaat niet op; de mondiale voedselketen – van boer tot consument, van fabrikant van voedingsingrediënten tot restauranthouder, van supermarkt tot transportbedrijf – zal moeten innoveren en samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. DSM is ‘s werelds grootste producent van vitamines en micronutriënten, essentiële voedingsstoffen voor mens en dier. Ook maken we speciale ingrediënten voor voedselfabrikanten wereldwijd die eten en drinken gezonder, lekkerder, veiliger en duurzamer maken, die voedselproductie efficiënter maken en verspilling tegengaan. Naast DSM zijn er in Nederland veel andere bedrijven en instellingen met kennis en expertise op het gebied van voedsel en voeding. Nederland moet de voorlopersrol in het vinden van oplossingen en het inspireren van anderen rondom het thema duurzame voeding blijven behouden. Het is van groot belang om die kennis van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen met consumenten en andere stakeholders te delen. Het WFC wordt een attractieve, informatieve ontmoetingsplek waar de Nederlandse levensmiddelenindustrie samenwerkt met diverse belanghebbenden in Nederland. Het creëert een additioneel uithangbord voor Nederlandse innovaties, onderzoek en ontwikkeling. DSM is trots om daaraan bij te dragen.”
Marit van Egmond, commercieel directeur Albert Heijn:
“Albert Heijn is vanaf het begin betrokken geweest bij WFC, omdat we geloven in een inspirerende plek waar alles over food samenkomt. Het is een prachtige, internationale etalage voor onze agro- food- en tuinbouwsector. Iedereen kan de totale voedselketen hier op één plek zien en ervaren. In tijden waarin meer dan ooit wordt gehecht aan transparantie, is dat belangrijk. Daarnaast vergemakkelijk WFC de samenwerking tussen andere partijen in de foodindustrie. We doen heel veel samen met vaste leveranciers, maar komen nu ook in contact met een organisatie als Wageningen University & Research en zadenveredelaars. De drempel ligt lager.
Co-creatie en ontwikkeling van nieuwe producten staan centraal voor Albert Heijn. WFC is voor ons vooral een plek waar alle voorwaarden optimaal zijn voor innovatieve bedrijvigheid rond voeding. We hebben er korte lijnen met andere bedrijven, wetenschappers, ontwikkelaars en producenten. De aanwezigheid van start-ups zorgt voor een mooie dynamiek in het concreet maken van vernieuwende ideeën. Wat ook meetelt is dat we op een andere manier contact leggen met consumenten. Op een plek buiten de Albert Heijn-winkel werken we samen met consumenten, bijvoorbeeld bij smaaktesten die anders zijn georganiseerd.”
Jan Klerken, eigenaar Scelta Mushrooms:
“WFC Experience wordt de internationale ontmoetingsplaats  van de agrofoodsector.  We creëren samen een bijzondere belevingswereld waar consumenten, producenten en onderzoekers op een educatieve, informatieve en inspirerende manier met elkaar in aanraking komen. Er ontstaat een mooi fysiek en virtueel platform met een bijzondere dynamiek die volop mogelijkheden biedt. Dat is volgens ons de beste manier om onze sector aan consumenten te koppelen.
Scelta Mushrooms gelooft in de kracht van WFC Experience en we zullen dan ook op onze manier een steentje bijdragen. De Kids University for Cooking waaraan wij als partner zijn verbonden, neemt het inspirerende en educatieve stuk in WFC Experience voor haar rekening. Scelta Mushrooms zou heel graag de ‘champignonbeleving’ – hoe wordt de champignon geteeld? Wat is er met champignons allemaal mogelijk? – op bezoekers willen overbrengen.”
Teun Verheij, algemeen directeur Albron:
“De basis van WFC Experience is de voedselwaardeketen. De Experience wordt een beleving in combinatie met entertainment en educatie. Het gehele proces – natuur, wetenschap, boerderij, fabriek, retailer, bereiding en consumptie – is hier zichtbaar. Dit sluit aan bij de visie en het beleid van Albron als het gaat om het verduurzamen van haar dienstverlening op het gebied van eten en drinken. Niet alleen van producten zelf maar van de gehele keten. Publiekseducatie is daar een wezenlijk onderdeel van. Albron gelooft in een integrale benadering van verduurzamen. Albron stelt zich in het voorgenomen initiatief op als partner en zal de conceptuitwerking, realisatie en exploitatie van de horeca in de Experience voor haar rekening nemen. Hierbij is Albron bereid om als koploper aanzienlijk bij te dragen in gedegen, relevante kennis & knowhow. Daarnaast is Albron beschikbaar om mee te denken in de ontwikkelingsvisie van de Experience. Uitgangspunt is dat we daarbij de horeca op zo’n manier invullen dat deze de identiteit van de Experience versterkt.”

Realisatie WFC Experience van start

 

De realisatie van het World Food Center (WFC) in Ede komt snel dichterbij nu WFC Development, Wageningen University & Research, het bedrijfsleven en de overheid een volgende stap hebben gezet. Zij geven groen licht voor concrete uitwerking van WFC Experience. In deze belevingswereld komen bezoekers op een creatieve en inspirerende manier alles te weten over food. Het bekende, Amerikaanse BRC Imagination Arts leidt de uitwerking in opdracht van de betrokken partijen. Vandaag hebben Albert Heijn, Scelta Mushrooms, DSM, Wageningen University & Research, Albron, gemeente Ede, provincie Gelderland en WFC Development hiertoe een overeenkomst getekend.
In WFC Experience wordt het volledige verhaal over de voedselwaardeketen verteld. Bezoekers ervaren er hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. Gezondheid en duurzaamheid in relatie tot voeding zijn belangrijke thema’s. Het experience centre biedt een creatieve belevingsplek met ruimte voor onder meer educatie, wetenschap en entertainment. Bezoekers, naar verwachting 200.000 tot 300.000 per jaar, kunnen er ruiken, voelen, proeven en ondernemen.
“Wat we nu gaan doen is volstrekt nieuw. Nederland is een frontrunner en gaat voorop in de internationale agrofoodsector. Op een iconische plek, midden in de Food Valley, maken bedrijven, kennisinstellingen en overheden onze agrofoodsector zichtbaar. Iedereen kan dat zien en ervaren”, zegt Cees van Bemmel, directeur WFC Development.
Toonaangevende experience
BRC Imagination Arts is ingeschakeld om WFC Experience te ontwikkelen. Dit is wereldwijd een gerenommeerd bureau dat grote experience-concepten creëert voor bekende merken, bedrijven, overheden en culturele organisaties. Het bureau ontwierp meermaals het Amerikaans paviljoen op de World Expo. Nu gaat ze voor WFC Experience aan de slag om het verhaal over de voedselwaardeketen op een ongekleurde en eerlijke manier te presenteren. WFC Experience wordt een plek waar Nederland zich etaleert als mondiaal koploper van de agrofoodsector. In het derde kwartaal van 2017 start de realisatie van de eerste fase van WFC Experience.
Kennis creëren en delen
In WFC Experience kunnen bezoekers ook deelnemen aan onderzoeksprogramma’s. Dit is een initiatief van vijf universiteiten (Groningen, Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Wageningen) in overleg met TiFN, de Alliantie Voeding en het onderzoeksprogramma Food and Cognition (in oprichting). Het doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en optimalisatie van gezonde en duurzame voedingsmiddelen. Er zijn vier thema’s: gezondheid, consumentengedrag, co-creatie en een duurzame en veilige voedselketen. Het onderzoek wordt veelbelovend, omdat het een brug slaat tussen onder meer de agrofoodsector, gedragswetenschappen en de medische wereld. Bovendien is er met de forse bezoekersstroom kans om samen te werken met grotere aantallen mensen.
Bedrijfsleven doet mee
Het team van BRC Imagination Arts begint in januari met de ontwikkelvisie op WFC Experience. Die bepaalt hoe de belevingswereld er uiteindelijk uit komt te zien. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Albert Heijn, Scelta Mushrooms, DSM, Wageningen University & Research, Albron, gemeente Ede, provincie Gelderland en WFC Development. Dit zijn de eerste partijen die vandaag een overeenkomst hebben getekend op de plek waar het experience centre verrijst. Verwacht wordt dat meer partijen zich aansluiten.
Wethouder Johan Weijland van de gemeente Ede: “Als gemeente zijn wij trots dat er nu concrete stappen gemaakt worden en bedrijven zich committeren. Wij zijn niet voor niets koploper op het gebied van food. En nu het WFC zelfs is opgenomen in de Voedselagenda van het Rijk, kan het niet anders dan dat het World Food Center een groot succes wordt.” Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland: “WFC Experience wordt dé internationale ontmoetingsplaats van de agrofoodsector. Een belevingswereld waar consumenten, producenten en onderzoekers op een interactieve manier met elkaar in aanraking komen. Door te ruiken, voelen en proeven kom je straks alles te weten over voedsel. Geweldig dat het bedrijfsleven hier ook zijn schouders onder zet.”
Het WFC is een initiatief van WFC Development B.V. (een samenwerking tussen Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.), gemeente Ede, Wageningen University & Research en Stichting World Food Centers.
start-wfc-experience