Eerste successen voor Foodvalley Accelerator

Het is bijna een jaar geleden dat Foodvalley NL aankondigde samen met ScaleUp een Accelerator-programma te gaan starten, gebruikmakend van de faciliteiten van het World Food Center. Het programma van Foodvalley Accelerator richt zich specifiek op scale-ups in de agrifoodsector. Nederlandse bedrijven met een schaalbaar product of dienst en een omzet van minimaal 100.000 euro.

In april gingen de eerste deelnemers van start en inmiddels kunnen de eerste resultaten worden gedeeld. Marian Peters, CEO van New Generation Nutrition (NGN) volgde dit jaar het Foodvalley Accelerator programma om de snelle groei van haar bedrijf in goede banen te leiden. “Deelname dwingt je tot het maken van heldere keuzes.”

Kennis over insecten

NGN, gevestigd in Den Bosch, ontwikkelt nieuwe toepassingen met insecten en zet tegelijkertijd in op kennisontwikkeling. “We willen een insectenketen bouwen en ontwikkelingen in deze sector in een stroomversnelling brengen,” zegt Peters, die het bedrijf in 2012 oprichtte samen met haar toenmalige zakenpartner Marleen Vrij. “We hebben een coördinerende rol in de sector.”

Snelle groei

NGN groeide in amper zeven jaar tijd uit van een tweepitter tot een bedrijf met veertien medewerkers, diverse producten en projecten in Europa en Afrika. om deze snelle groeie in goede banen te kunnen blijven leiden, besloot Peters in april dit jaar deel te nemen aan Foodvalley Accelerator.

“Deze opzet dwingt je om na te denken over wie je bent en waar je voor staat”, vertelt de CEO, die nu halverwege het programma is. “Je wordt voor langere tijd in een denkproces gezet dat je niet meer los laat. Daardoor maak je weloverwogen, heldere keuzes.”

Peters is ook enthousiast over de toepasbaarheid van de tools die ze tijdens het programma krijgt aangereikt. “De aanpak voor dagelijkse teamsessies hebben we bijvoorbeeld een op een overgenomen. Onze medewerkers weten nu beter wat er van ze verwacht wordt en worden gestimuleerd met elkaar mee te denken”, illustreert ze. “Ik heb ook geleerd hoe we, samen met onze medewerkers, onze bedrijfsprocessen tegen het licht kunnen houden.”

Lees hier het hele interview.

Foodvalley Accelerator

De Foodvalley Accelerator helpt bedrijven om groei te realiseren. Een nieuwe groep ondernemers start in 2020. Heeft u interesse om mee te doen?

Hier vindt u meer informatie

 

“We moeten Nederland veel meer positioneren als agrifood innovator”

Roger van Hoesel, directeur van Foodvalley NL, geeft volmondig toe dat hij het zelf ook nog regelmatig gebruikt; de positionering van Nederland als ’s werelds een na grootste exporteur van agrifood producten. “Het klinkt goed en is altijd een mooie binnenkomer bij een internationaal publiek. Maar het betekent helaas niet zo veel. Het zegt niets over de kwaliteit. Als we echt willen bijdragen aan een gezondere en duurzamere wereld, moeten we juist inzetten op ons innovatievermogen. De een na grootste zijn, is niet interessant. Dan gaat het namelijk vaak om bulkproducten, of producten die eerst voor een deel ingevoerd worden en dan weer uitgevoerd. Om die leidende positie te behouden zou je steeds meer moeten gaan exporteren, iets dat voor ons land, waar al heel intensief geproduceerd wordt, nauwelijks mogelijk is.”

“Waar wel wél kunnen groeien is op het gebied van innovaties en het exporteren daarvan.  Dat is iets waar we ons als Foodvalley NL ook heel sterk voor inzetten.”

Foodvalley is het primaire kennisintensieve agrifood ecosysteem van Nederland. Foodvalley NL is de organisatie die bouwt aan consortia om gezamenlijk innovatieve oplossingen te realiseren. Oplossingen die tot stand komen dankzij een intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden.

Innovatiekracht
“Die innovatiekracht wordt ook wel door andere landen onderkend, maar dat kan nog veel beter”, vervolgt Van Hoesel. “Het gaat daarbij ook niet alleen om de Wageningen University & Research (WUR). De kennis en expertise die daar zit wordt wereldwijd enorm goed op waarde geschat, maar dat we daar omheen nog veel meer te bieden hebben raakt soms wel eens ondergesneeuwd.”

“Als buitenlandse bezoekers naar Nederland komen dan zou je ze graag een consistent verhaal bieden, nu is het zo dat ze bij de WUR een WUR-verhaal krijgen, en bij Unilever en FrieslandCampina weer andere eigen verhalen. Wij proberen als Foodvalley NL een brug te slaan. Krachten te bundelen en te zorgen voor een eenduidig verhaal dat niet een specifieke bedrijfskleur heeft. En dat blijkt aan te slaan, getuige de groeiende aantallen bezoekers die we ontvangen en internationale bezoeken die we afleggen.”

“Foodvalley is vanuit een internationaal perspectief eigenlijk ook al synoniem met Nederland. Voor buitenlanders is Nederland vaak al een erg klein en compact gebied. We beperken ons dan ook niet tot samenwerkingen en innovaties in de regio Foodvalley, iets wat nog wel eens gedacht wordt. Wel is het natuurlijk zo dat de regio Foodvalley een ongeëvenaarde concentratie aan agrifoodbedrijven kent, en natuurlijk de WUR in Wageningen. Dus speelt een belangrijk deel van onze initiatieven en innovatiebevordering zich wel in deze regio af.”

‘We kijken uit naar de World Food Center Experience’
“De komst van de World Food Center Experience is iets waar wij reikhalzend naar uitkijken. Juist om het brede en niet bedrijfsafhankelijke verhaal te vertellen, is het geweldig om in een kennisintensieve omgeving een neutrale plaats te hebben waar je mensen makkelijk kunt ontvangen, snel en goed een beeld kan geven van onze innovatiekracht zonder dat het meteen aan bedrijven of instellingen gekoppeld is. Zo kunnen wij onze brugfunctie en onze netwerkfunctie optimaal invullen.”

AgriFood 2030
Foodvalley NL is inmiddels al vijftien jaar het erkende aanspreekpunt als het gaat om het versnellen van (product)innovaties, ontwikkeling van agrifoodoplossingen en promotie van de Nederlandse agrifoodsector. “Daarom zijn we ook gevraagd om het AgriFood 2030 programma mee in te vullen. AgriFood 2030 is een gezamenlijk initiatief van FrieslandCampina, Gemeente Ede, Gemeente Wageningen, het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Regio Foodvalley, Topsector Agri&Food, Unilever, Wageningen University & Research en de provincie Gelderland.”

Het AgriFood 2030 programma heeft als doel om de sterke positie van deze regio, als het wereldwijde Agri&Food centrum voor kennis en innovatie, te behouden én verder te versterken. Om dit doel te realiseren wordt een langjarig, integraal ontwikkel- en financieringsprogramma ontwikkeld, waarbij Foodvalley NL een centrale coördinerende rol speelt.

“In 2030 moet Foodvalley het wereldwijde kennis- en innovatiehart zijn van gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Foodvalley is nu al een mondiale hub voor kennis en innovatie in voedsel en landbouw, onder meer op het terrein van duurzaamheid en klimaatverandering. Kennis en innovatie, de kracht van Foodvalley, worden in de komende decennia de sleutel tot succes in voedsel en landbouw. Binnen 10 jaar willen we een verdrievoudiging van het aantal R&D-bedrijven in de regio.”

Door in te zetten op Foodvalley als mondiale hub voor kennis en innovatie versterkt Gelderland het vestigingsklimaat in de regio, waarmee de regio aantrekkelijker wordt voor organisaties en talent. Het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en de provincie Gelderland trekken samen op om Foodvalley tot een succes te maken.

“In de regio kennen we al een levendig ecosysteem met veel actieve en betrokken partijen. Maar als we de gestelde doelen op nieuwe thema’s willen bereiken, is een verbeterde samenwerking nodig. Anders missen we als regio en als Nederland een grote kans. Dat betekent dat we op een andere manier met elkaar moeten samenwerken binnen het ecosysteem. Meer focus, meer onderlinge afstemming. Eenduidiger boodschap dus, en focus.”

 

Kamerleden op werkbezoek bij WFC

Vooruitlopend op de regio deal die het kabinet met verschillende regio’s in Nederland gaat sluiten, bezocht een delegatie uit de Tweede Kamer de FoodValley. Het werkbezoek ging van start bij een pluimveebedrijf in Ede. Hier werd de unieke samenwerking in de FoodValley belicht vanuit het Poultry Expertise Centrum. Daarnaast werd gesproken over innovaties in de agrarische sector.

De tweede halte van het bezoek was Ziekenhuis Gelderse Vallei. Bij een landbouwtransitie hoort ook een transitie van het voedselsysteem (met oog voor voedselconsumptie) en de centrale rol van de consument daarin. Alliantie Voeding in de Zorg lichtte het lokale preventieakkoord toe en het belang van voeding op maat in de zorg om zo met de juiste voedingsstoffen afgestemd per persoon het herstel te bespoedigen.

De middag werd afgesloten bij het World Food Center waar werd ingegaan op de manier waarop de WFC Experience een bijdrage kan leveren aan de omslag naar een gezonder en duurzamer consumptie. Bij dit gesprek sloten ook de WUR, Aeres VMBO/MBO en LTO aan.

Op de foto vlnr: Jelle Maas(WUR), Sebastiaan Berendse (WUR), Hans Maljaars (SGP), Fije Visscher (LTO), Leon Meijer (Ede), Carla Dik Faber (Christen Unie), William Moorlag (PvdA), Mark Dees (Aeres) en Tim van den Brink, (Gelderland).

Veel plannen bij Conferentie Regio Deal Foodvalley

Tijdens de conferentie “Onderneem mee in de Regio Deal Foodvalley” spraken zo’n 200 ondernemers, kennisinstellingen en overheden met elkaar over de plannen, kansen en mogelijkheden van de Regio Deal Foodvalley.  Een bruisende middag met veel goede ideeën. Vanzelfsprekend kon ook de presentatie van het World Food Center op veel belangstelling rekenen. 

De Regio Deal leidt tot een duurzaam netwerk van concrete, opschaalbare projecten in de regio Foodvalley die binnen drie jaar tastbaar resultaat opleveren. Ondernemers in de regio, kennisinstellingen en overheid spelen hierbij een belangrijke rol: als locatie voor proeftuinen, als bron van kennis, als toegang tot netwerken en als bedenker van innovatieve technieken.

Op 18 april kwamen zij samen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en te kijken hoe ze deze plannen samen kunnen versterken. De komende maanden worden deze plannen verder met het Rijk afgestemd. Binnenkort hoort u meer!