“World Food Center is uitgelezen kans voor agrifoodsector”

 

Nu de overheden deze maanden hun definitieve beslissing nemen over deelname aan de World Food Center Experience, is het goed om ook nog eens te kijken naar de bedrijven die meewerken aan dit initiatief. Waarom doen zij mee? En wat maakt hen zo enthousiast? Bas Roelofs van FrieslandCampina legde het onlangs uit bij Provinciale Staten van Gelderland:

“Voor ik verantwoordelijk werd voor FrieslandCampina Nederland heb ik 3 jaar in het Midden-Oosten gewerkt. Daar merk je dat in gesprekken rond een oer-Hollands bedrijf als FrieslandCampina productkwaliteit en -betrouwbaarheid geen enkel punt van discussie zijn. Het goede imago van Nederland opent deuren en verkoopt onze producten.”

“Ondanks dit goede internationale kwaliteitsimago, zijn we daar als land vaak nog erg bescheiden over.  In Dubai is bescheidenheid niet het eerste woord dat je te binnen schiet. Het gaat daar allemaal om glitter en glamour. Zo extreem als daar, dat past niet bij onze Hollandse nuchterheid. Maar we kunnen er wel iets van leren.”

“Met de visie en ambitie van de WFC Experience kunnen we de wereld op een leuke manier laten zien waar wij als klein land groot in zijn. Als Nederlands zuivelbedrijf met een wereldwijd speelveld, kunnen wij hier ons steentje aan bijdragen.”

Commerciële rol bedrijven?
“Of onze bijdrage een commercieel doel heeft, of onderdeel is van goed burgerschap in de Nederlandse samenleving, daar hebben we niet lang over getwijfeld. In de gesprekken rond het World Food Center werd snel duidelijk dat het voor ons logischer zou zijn – evenals voor de andere bedrijven – om dat niet uit commerciële overwegingen te doen. Dus niet proberen om met onze merken groot op de gevel zoveel mogelijk bezoekers te verleiden tot het kopen van onze producten. Geen van die bezoekers zit te wachten op een reclamepark waar bedrijven hun boodschappen etaleren.”

“We doen dus vooral mee vanuit het besef dat we in Nederland een rol te spelen hebben en om te laten zien dat we als regio en als sector iets heel moois in handen hebben. En dat voelt goed. Onze bijdrage tot nu toe zit vooral in de inbreng van kennis en expertise. Over een financiële bijdrage aan het World Food Center Experience zijn we in gesprek.”

“Om de gewenste bezoekersaantallen te halen en tegelijkertijd plezier en educatie te bieden, moeten we inzetten op onze kennis, expertise en maatschappelijke betrokkenheid. Als gehele sector het gehele verhaal vertellen, open en genuanceerd. Dan is de WFC Experience een prachtig uithangbord voor de Nederlandse agrifoodsector en een plaats waar we onze bezoekers heel graag mee naartoe nemen.”

“Hier moet je als agrifoodsector gewoon bij zijn!”

Carien de Bas, Brand & PR Manager bij FrieslandCampina Branded Netherlands, nam deze maand voor het eerst deel aan een WFC sessie. Hoe kijkt zij aan tegen het WFC?
“Bij het openen van een World Food Center in Nederland is het primair van belang de bezoekers aan te spreken en te inspireren. Bij het zien van de voorbereidingen en plannen, was ik positief over het concept en de eerste validatiefasen.  Er ligt een goed fundament en er is commitment en enthousiasme. De proof in de pudding zit in de winstgevendheid en daarmee in een attractief businessmodel op basis van een experience op wereldklasse niveau voor bezoekers die graag terug willen komen.”

Draagvlak vergroten
“Om het draagvlak te vergroten zal je de hele sector nog meer het gevoel moeten geven dat je ‘hierbij gewoon niet mág ontbreken’. Dat is ook bij ons het gevoel: Bij FrieslandCampina staan we voor transparantie en duurzaamheid en dus moeten we hierbij zijn. We kunnen natuurlijk zelf ook veel bijdragen. We hebben zoveel expertise in huis over de voedselketen en hoe consumenten kijken naar duurzaamheid en transparantie, dat we in meerdere opzichten een goede partner kunnen zijn van het WFC. En dit geldt niet alleen voor FrieslandCampina maar voor de gehele foodsector, met elkaar kunnen we de trots van de sector uitdragen. Naast de betrokkenheid van de overheid, sector en wetenschap, ligt de sleutelfactor voor succes wat mij betreft in de attractiviteit van het WFC zelf. Het moet state of the art zijn, daar start het mee. Daarnaast heb je evenementenprogramma’s nodig om mensen steeds een reden te geven terug te komen.”
Carien de Bas

Friesland Campina en het WFC (Video)

FrieslandCampina wil betere voeding voor een groeiende wereldbevolking, beter inkomen voor onze leden-melkveehouders voor nu en komende generaties. Daar werken we hard aan. Onze 19.000 melkveehouders zijn al generaties lang trots eigenaar van FrieslandCampina, die hun hoogwaardige melk verwerkt in zuivelproducten die worden geëxporteerd naar meer dan honderd landen over de hele wereld. Naar landen waar onze zuivel bekend staat om de hoge kwaliteit. Het World Food Center biedt bezoekers uit binnen- en buitenland de kans om kennis te maken met de Nederlandse zuivelketen, van gras tot glas. Een geweldige ervaring die laat zien waar we als klein land groot in zijn. Dit is een initiatief dat omarmd moet worden door overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen.”

Berndt Kodden, managing director FrieslandCampina Branded NL