“WFC Experience zet Foodvalley nog eens extra op de kaart.”

“De WFC Experience is een mooi project dat naast het bewustmaken van bezoekers ook een economische impuls geeft aan het gebied, in aanvulling op dat wat in Wageningen gebeurt. Met de WFC Experience zetten we alles wat hier in de Foodvalley gebeurt nog eens op de kaart.” Aan het woord is Peter Drenth, sinds een paar maanden als gedeputeerde van de provincie Gelderland betrokken bij het World Food Center en de WFC Experience. Wij vroegen hem om zijn mening over het World Food Center en de betrokkenheid van de provincie Gelderland.

WFC Experience beantwoordt aan behoefte

“Aandacht voor ons voedsel en waar het vandaan komt, is belangrijk. Net als ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende voedsel is. Daarvoor moet je kijken naar waar in de wereld voedselproductie mogelijk is. Wij zijn in Nederland gezegend met gezonde grond en een goed klimaat. Dat betekent dat we hier een bijdrage moeten leveren aan voedselproductie. Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor anderen.”

“We willen met de WFC Experience mensen aan het denken zetten”, zo vervolgt Drenth. “Het hebben van voldoende voedsel is niet overal op de wereld normaal. Een brood of een pak melk komt niet zo uit de fabriek rollen. Wees je bewust van waar je voedsel vandaan komt en dat je er een eerlijke prijs voor moet betalen. Als we met elkaar willen dat landbouw op een andere, duurzame manier voedsel produceert, dan begint dat met wat wij als consumenten vragen. En dát is weer afhankelijk van wat we weten en voelen.”

“Voeding en landbouw zijn belangrijke sectoren voor de Gelderse economie. Het World Food Center bevestigt onze leidende positie.”

Sterke punten

Een van de sterke punten van de WFC Experience is dan ook dat het zich richt op consumenten en voeding. Drenth: “Het is nieuw en uniek. Het zet Gelderland als voedselregio op de kaart, nationaal en internationaal. Daarbij is het mooi dat er zoveel samenkomt: bedrijfsleven, overheid, onderwijs, onderzoek en de gewone consument. Het is voor het eerst dat we dit doen, dus het is altijd spannend hoe het er precies uit gaat zien.”

“Het World Food Center moet echt het visitekaartje zijn van onze kennis en kunde op het gebied van voedsel. Maar de grootste kans ligt bij het betrekken van consumenten bij het voedselvraagstuk. En daar hoort wat mij betreft ook de discussie over het klimaat bij.”

Voeding en landbouw belangrijk voor Gelderland

“Voeding en landbouw zijn belangrijke sectoren voor de Gelderse economie. Daarbij hebben we met Wageningen University & Research een kennisinstelling van wereldklasse in huis. We willen zorgen dat deze regio wereldwijd voorop blijft lopen.”

“Gelderland is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de plannen voor het World Foopd Center. Met het onderbrengen van de Experience in een onafhankelijke stichting zal de provincie iets meer op afstand komen te staan. Daar is bewust voor gekozen. Het is niet aan ons als provincie om een Experience neer te zetten en te exploiteren. Maar vanwege het belang dat wij hechten aan de Experience hebben we goed geborgd dat onze belangen ook bij de verdere ontwikkeling goed worden meegenomen. Zo zullen we zeker de komende drie jaar blijven meesturen, in goed overleg met de Stichting. Met afspraken die zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de subsidievoorwaarden en de statuten van de Stichting. Daarnaast hebben wij vertrouwen in de Raad van Advies, die ons net als in voorgaande fases gevraagd en ongevraagd adviseert. De Raad van Advies is de hoeder van het gedachtegoed waar we ons als provincie aan hebben verbonden.”

 

 

Realisatie World Food Center Experience officieel van start

Voedselavontuur bevordert gezond en duurzaam eten

Ede, 22 maart 2019 – Nu deze week de gemeente Ede, na eerder de Provincie Gelderland, haar financiële bijdrage heeft vastgesteld, is de realisatie van de World Food Center Experience officieel gestart. Deze educatieve voedselattractie neemt vanaf 2022 jaarlijks naar verwachting 330.000 bezoekers mee op een persoonlijk voedselavontuur. Zo worden zij spelenderwijs bewust van alle aspecten rond ons eten en van de consequenties die samenhangen met de keuze van het dagelijkse eten. Bij de ontwikkeling van de Experience zijn organisaties betrokken uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en het onderwijs.

We leven in een tijd waarin we steeds verder af zijn komen te staan van de productie van ons eten. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen zoals overgewicht, honger en klimaatverandering. De World Food Center Experience brengt mensen in contact met de wijze waarop eten geproduceerd en geconsumeerd wordt, wereldwijd. De World Food Center Experience laat mensen ervaren wat de impact van voedsel is op hun lichaam, hoe de voedselketen werkt, wat de nationale en internationale voedseluitdagingen zijn en hoe ons land aan het oplossen hiervan kan bijdragen. Dit alles op een spannende, aantrekkelijke en boeiende manier, waardoor de World Food Center Experience niet alleen een leuk uitje voor het hele gezin wordt, maar mensen ook stimuleert te kiezen voor gezond en duurzaam eten.

Unieke samenwerking
De afgelopen jaren is door de gemeente Ede, Provincie Gelderland, Wageningen University & Research en WFC Development gewerkt aan het concept en de ontwikkeling van de World Food Center Experience. Vanaf de start is er nauw samengewerkt met bedrijven als Albert Heijn, Rabobank, DSM, FrieslandCampina, KeyGene, Nestlé en Scelta Mushrooms. Ook is de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Masterplan voor de Experience. Leisure-specialisten hebben gezorgd voor een hoge ‘fun’-factor van de attractie. Diverse maatschappelijke organisaties ondersteunen het initiatief en werken mee aan de uitwerking van de ideeën en plannen. Een onafhankelijke Raad van Advies, met vertegenwoordigers uit verschillende onderdelen van de voedingssector, heeft haar goedkeuring gegeven aan het concept van de Experience.

Sterke business case en financiering
Het concept van de Experience is ontworpen door de leisure-experts van BRC Imagination Arts uit Los Angeles, die in Nederland eerder al de succesvolle Heineken Experience ontwierpen. Daarnaast is het plan sterk financieel onderbouwd. De business case berust op een financieel gezond operationeel model, getoetst door het in attracties gespecialiseerde bureau Leisure Development Partners (LDP) De financiering wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 17 miljoen van de provincie Gelderland en € 6 miljoen door de gemeente Ede.

Internationale profilering
Naast consumenten heeft de World Food Center Experience ook een zakelijke doelgroep. Het wordt dé centrale ontmoetingsplek voor internationale delegaties die Nederland bezoeken om de voortrekkersrol van ons land in agrifood te tonen, en nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatie te stimuleren.

Vervolgstappen
De volgende stap in de realisatie van de World Food Center Experience is de oprichting van een stichting die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling en de realisatie van de inhoud en het gebouw van de nieuwe attractie. Naast de inhoud zijn ook de vorm en de ‘fun’-factor van de WFC Experience belangrijk om de beleving te waarborgen.

Centraal gelegen
De WFC Experience is onderdeel van het World Food Center dat zich ontwikkelt tot dé food-ontmoetingsplek van Nederland, pal naast het intercitystation Ede-Wageningen en dichtbij Wageningen University & Research. Het gebied Ede-Wageningen is het kennishart van de Foodvalley en een groeiende toplocatie voor innovatieve bedrijven en instellingen op het gebied van agrifood.

 

Reacties en Quotes

Gedeputeerde Bea Schouten van Gelderland: “Wij geloven dat het World Food Center op een goede manier tot bloei zal komen. Het wordt een leuke, attractieve experience die bijdraagt aan goed voedselbewustzijn. Mensen gaan er vooral genieten, maar daarnaast draagt het bij aan landelijke en mondiale voedselvraagstukken. The place-to-be op het gebied van voedsel!‘’

Wethouder Leon Meijer van Ede: “Ik ben er trots op dat we met deze besluiten de realisatie van de WFC Experience in gang kunnen zetten. Ik kijk er nu al naar uit om te zien hoe kinderen, ouders, grootouders, maar ook internationale delegaties plezier beleven aan de ontdekkingsreis die de Experience biedt. De WFC Experience is ook een boost voor de economie en werkgelegenheid in Ede. Om in 2050 de ruim 10 miljard mensen op onze aarde van voldoende voedsel te voorzien moeten wij met z’n allen ons eetpatroon drastisch veranderen. De vraag naar gezond en duurzaam voedsel voor iedereen neemt toe. In de WFC Experience leer je hier op een boeiende manier meer over en ga je op een waar voedselavontuur. Met ons integrale voedselbeleid is de locatie van de Experience hier in Ede een logische keuze.”

Anita Scholte op Reimer, verantwoordelijk voor Quality Assurance & Product Sustainability bij Albert Heijn: “Om onze klanten dag in dag uit gezonde, lekkere en duurzame voeding te kunnen bieden, werken we nauw samen met de gehele voedselketen. Die keten kunnen we prachtig zichtbaar maken in het WFC. Een geweldige plek om aan het grote publiek te laten zien waar ons eten vandaag komt en hoe er volop wordt geïnnoveerd”.
Raoul Bino, Algemeen Directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) van Wageningen University & Research: “Voor WUR is het evident dat Nederland met zijn mondiaal toonaangevende agrifoodsector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om wereldwijd met kennis en technologie bij te dragen aan de beschikbaarheid van voldoende gezond en duurzaam geproduceerde voeding. Het World Food Center is een unieke kans om op een steenworp afstand van WUR een belangrijk knooppunt te vestigen voor de Nederlandse agrifood.

Trudy Wijnhoven (Nutrition Officer) and Rosa Rolle (Senior Food Systems Officer) van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO), naar aanleiding van het Masterplan: “Het WFC Experience gaat over en promoot duurzame voedselproductie en consumptie. Plus het onderstreept het feit dat voedsel niet alleen moet worden gezien als een grondstof, maar moet worden gewaardeerd als essentieel in de veel bredere impact die voedingswaarden op mensen hebben”.

Klaas Cuperus, RSA/QA/Co-manufacturing manager Nestlé Benelux: “De wereldbevolking op een duurzame manier gezond voeden, vraagt niet alleen innovatie op productgebied, maar ook veranderingen in ons consumptiepatroon. Dit is nodig om minder voedsel te verspillen en gezondere keuzes te maken. Het WFC kan en zal een belangrijke rol spelen in de kennisoverdracht hierover en wij als Nestlé willen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen”.

Bas Roelofs van FrieslandCampina: “Als internationaal opererend Nederlands bedrijf willen wij graag ons steentje bijdragen aan zo’n geweldig initiatief als de World Food Center Experience. Naast een eerlijk verhaal over het belang van duurzaam geproduceerde voeding en een duurzaam dieet laat de World Food Center Experience ook zien wat de betekenis is van de agrofoodsector voor de Nederlandse economie en voor het voeden van de wereld.”

Gelderland kiest voor World Food Center Experience


Provinciale
Staten van Gelderland stellen 17 miljoen euro beschikbaar voor de World Food Center Experience (WFC Experience). Dit besluit is op 27 februari 2019 genomen. Hiermee is de komst van deze educatieve voedsel-attractie een forse stap dichterbij gekomen.

Toegankelijk en educatief
Het voorstel is in Provinciale Staten (PS) met grote meerderheid aangenomen. De fracties van de VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en 50Plus stemden voor. ‘Wie altijd risico’s mijdt, mist kansen’, aldus Peter van ’t Hoog (ChristenUnie).

Voedsel, gezondheid, duurzaamheid
Gedeputeerde Bea Schouten: ’Met dit besluit van Provinciale Staten kunnen we een verbinding leggen met voedsel, gezondheid en duurzaamheid.
En brengen we de verdeling van voedsel op een leuke, educatieve manier onder aandacht van (jonge) consumenten. Want er valt nog zoveel te vertellen.’

Werkbezoek leden Provinciale Staten aan het WFC

Woensdag 22 februari brachten 20 statenleden van de Provincie Gelderland een bezoek aan het World Food Center. Het WFC is één van de drie beeldbepalende projecten van de provincie Gelderland en komt naast het intercitystation Ede-Wageningen op het kazerneterrein Maurits Zuid in Ede.
World Food Center
Na een korte inleiding van wethouder Weijland werden de statenleden geïnformeerd over de stand van zaken van het WFC. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in voeding en duurzame voedselproductie. In het WFC ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar om kennis te creëren en te delen. In de presentatie van Harry Veldhuis (WFCD) werden de drie functies (experience, labs en innovatie) van het WFC uitvoerig besproken. Na de presentaties reageerde de statenleden zeer enthousiast.
Onderzoekprogramma Universiteiten
Het WFC biedt partners van het programma een unieke kans om met grote aantallen consumenten in contact te komen en samen met deze consumentenonderzoek uit te voeren. Brenda Israel (Wageningen University & Reseach) informeerde de statenleden over het onderzoeksprogramma, waarin wetenschap en consument samenwerken aan de ontwikkeling van gezonde en duurzame voeding. Het programma is een initiatief van vijf universiteiten (Groningen, Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Wageningen) en het Topinstituut Food & Nutrition.
Laatste stand van zaken
BRC Imagination Arts is in januari samen met de deelnemers Albert Heijn, Albron, DSM, Keygene, Scelta Mushrooms en Wageningen University & Research, gemeente Ede en WFC Development gestart met de ontwerpvisie van de ‘foodexperience’. BRC en LDP starten nu met het design en calculatie. Gespecialiseerde technici, strategen, researchers, mediaspecialisten en designers gaan met de verzamelde input aan het werk. Voor de zomer is er een vernieuwd concept en nieuwe businesscase van het WFC.
 

© World Food Center 2018   Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

nl_NL
en_GB nl_NL