Nieuwe partner voor WFCD

BPD (Bouwfonds Property Development) is toegetreden tot het gebiedsontwikkelingsproject World Food Center (WFC) van GREEN en Van Wijnen. Het driemanschap gaat dit unieke nieuwe stadsdeel in Ede verder ontwikkelen en realiseren. Het college van B&W van de gemeente Ede heeft hiervoor deze week haar toestemming gegeven. Daarmee is de samenwerking tussen de partijen een feit en kan de ontwikkeling van het World Food Center voortvarend worden voortgezet. Het contract hiertoe werd vandaag ondertekend op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland.   

De drie partijen werken samen onder de vlag van World Food Center Development (WFCD), de ontwikkelende vennootschap waarin BPD, Van Wijnen en GREEN nu ieder voor een derde aandeelhouder zijn. Deze vennootschap is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling, het wonen en de realisatie van het Food Innovation District. BPD heeft als gebiedsontwikkelaar ruime ervaring met de ontwikkeling van hybride locaties, waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. 

Aart Jan Verdoold, Algemeen Directeur van GREEN Real Estate: “Wij zijn als WFCD verheugd dat we ons nu, op het moment dat de gebiedsontwikkeling van de voormalige kazerneterreinen rond de Maurits- en de Frisokazerne echt van start gaat, hebben kunnen versterken met een derde sterke ontwikkelaar. Met BPD, GREEN en Van Wijnen, vormen we zo een krachtige organisatie die in staat is dit gebied te transformeren. BPD’s eerdere ervaringen met de ontwikkeling van de kazerneterreinen in Ede laten zien dat dit gebied bij uitstek geschikt is om te transformeren naar  een unieke locatie, waar wonen, werken en recreëren samenkomen met innovatie, beleving en educatie op het gebied van food. Een uniek project, niet alleen voor Ede en Gelderland, maar voor heel Nederland.”

Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost en Midden-Nederland van BPD: “Ons aandeelhouderschap in World Food Center Development is voor ons als gebiedsontwikkelaar een logische vervolgstap in de transformatie van de voormalige kazerneterreinen in Ede. We zijn er trots op dat we hier deel van uit kunnen maken, en dat we samen met GREEN en Van Wijnen een multifunctioneel gebied kunnen realiseren dat voor veel mensen uit Ede en omgeving een nieuwe werkomgeving én een nieuw thuis wordt.”

Ontwikkelend bouwen en beleggen

De ontwikkelaars van het WFC bouwen en beleggen

Het World Food Center wordt – in nauwe samenwerking met de gemeente Ede en de provincie Gelderland – ontwikkeld door een speciaal hiervoor opgerichte ontwikkelaar: het WFCD, World Food Center Development.  Partners in het WFCD zijn Van Wijnen en GREEN Real Estate.

Begin maart keurde de gemeenteraad van Ede het Ontwikkelperspectief voor het WFC-terrein goed, zodat de ontwikkelaars nu volop aan de slag kunnen met datgene waar ze goed in zijn: ontwikkelend bouwen (Van Wijnen) en ontwikkelend beleggen (GREEN).

We vroegen de beide organisaties naar hun mening over de meest recente ontwikkelingen.
Aart Jan Verdoold, directeur GREEN Real Estate:  “Het gaat ons niet om een gebouwtje hier of daar of een m2-tje meer of minder. We zijn altijd op zoek naar de toegevoegde waarde, naar projecten met een concept. En wat is er dan mooier dan op deze plek iets te ontwikkelen dat verbonden is met een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van deze tijd, food.  We doen dat samen met Van Wijnen. Zij zijn een Ontwikkelende Bouwer waar wij meer een Ontwikkelende Belegger zijn.  Ontwikkelen is voor ons beide geen doel op zich. We willen echt zaken realiseren, en projecten van waarde toevoegen aan onze portefeuille.”

“Locatie is voor vastgoed altijd heel belangrijk en als je naar dit gebied kijkt dan zie je dat het briljant is voor dit doel. Met een ligging pal naast het nieuwe Intercity-station, bij de nieuwe afrit van de A12 en met de WUR net om de hoek is de plek voor het WFC met een Experience. Naast de Experience komen nog een aantal andere zaken, zoals een ambitieus onderzoeksprogramma waarin 6 universiteiten, 4 HBO’s, Sportcentrum Papendal en Ziekenhuis de Gelderse Vallei de handen ineen slaan.

Daarnaast ontwikkelen we een campus met uitstekende vestigingsmogelijkheden voor kantoorfaciliteiten en labs. Met een congrescentrum en een hotel wordt het een echt meeting point voor de sector. En om het gebied nog levendiger en dynamisch te maken wordt een groot deel van het gebied ingevuld met woningen, zodat er een volwaardig stadsdeel van Ede ontstaat. “

“Toen we twee weken geleden het project aan minister Schouten van LNV mochten presenteren heb ik haar uitgenodigd de eerste bouwhandelingen te verrichten, omdat deze nog zeker in haar termijn zouden vallen. Zij gaf aan dat dat zeker mogelijk zou moeten zijn en dat zij werk zou maken van de door de Tweede Kamer aangenomen motie om de realisatie van het WFC mede mogelijk te maken “

Edwin van den Berg, directievoorzitter Van Wijnen: “In maart is het Ontwikkelperspectief door de gemeenteraad van Ede geaccordeerd. Een mijlpaal. Wat inmiddels alweer zeven jaar geleden begon als een enthousiast idee van één man, Therus Gieling, begint inmiddels concrete vormen aan te nemen. De ambitie van Gieling met het World Food Center was groot. Hij wilde een plek waar kennisinstellingen (zoals Wageningen UR), overheid en bedrijfsleven (vooral uit de voedingsindustrie) elkaar ontmoeten.

Het World Food Experience Center moest daarbij voor het grote publiek inzichtelijk maken wat op elk moment de stand van zaken is in de kennis over voedsel en voedselproductie en hoe die kan worden toegepast om zeven miljard monden te voeden. Hij zag lezingen voor zich, presentaties, congressen, proeven en kookworkshops.”

“Wat een aantal jaren geleden begon als een enthousiast idee, wordt nu dan realiteit. Vanuit Van Wijnen vormen wij samen met GREEN Real Estate WFC Development.  Wij zijn bijzonder blij met het gekozen Ontwikkelperspectief. In de afgelopen honderd jaar hebben wij bij Van Wijnen geleerd dat de betekenis van elk project niet in de stenen zit, maar in de mensen. Want door erin te wonen, werken, leren, zorgen en recreëren krijgt een ruimte of plek pas écht betekenis.

Wij zoeken altijd de verbinding met bewoners, klanten, de directe omgeving en vakgenoten. Het WFC wordt bij uitstek zo’n plek van verbinding. We gaan nu met volle kracht verder met de concrete inrichting van het gebied en invulling van het Ontwikkelperspectief en het Masterplan van het Experience Center. Natuurlijk, we zijn er nog niet, maar het fundament is gelegd.”