OnePlanet Research Center presenteert zich

Op 9 september presenteren de WUR en de Radboud Universiteit hun gezamenlijke OnePlanet Research Center, gericht op digitale innovaties voor duurzamere landbouw, voeding en gezondheid.

OnePlanet Research Center is een samenwerking tussen nanotechnologie-instituut imec, Wageningen University & Research, Radboud Universiteit en Radboud Universitair Medisch Centrum, met de steun van de provincie Gelderland. OnePlanet opende in mei zijn deuren op de Wageningen Campus.

Het nieuwe centrum wil baanbrekende innovaties ontwikkelen in een open innovatieomgeving, samen met bedrijven en instellingen voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs (met name in Gelderland).

Deze innovaties moeten helpen bij het oplossen van sociale uitdagingen op het gebied van gezondheid, milieu, duurzaamheid en klimaat. Op deze manier helpt OnePlanet bij de realisatie van de ambitie van FoodValley om  het Silicon Valley te worden voor voeding en gezondheid.

OnePlanet zal zichzelf op 9 september presenteren aan bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen.

Welke kansen heeft OnePlanet? En wat kunnen we doen om dit onderzoekscentrum tot een succes te maken?

Ma 9 september 2019, 15:00 tot 18:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen

Registratie en meer informatie op de website van de WUR.

100 jaar Wageningen University & Research

Op 9 maart 2018 bestaat Wageningen University & Research (WUR) 100 jaar. Een bijzondere mijlpaal. In de afgelopen eeuw heeft de organisatie zich als wereldwijd expert bewezen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met name de laatste decennia heeft de internationale ontwikkelling van de WUR een grote vlucht genomen en met de nieuwe campus, aan de noordkant van Wageningen, neemt de WUR letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in in de regio Food Valley.

Een van de doelen van 100 years WUR is verleden, heden en toekomst bij elkaar te brengen. Wat heeft 100 jaar Wageningen University betekend en hoe belangrijk is de WUR voor het aanpakken van belangrijke mondiale vraagstukken in de toekomst? Dat de WUR altijd vooruit blijft kijken en de mondiale voedselvoorziening als een van de belangrijkste uitdagingen ziet, blijkt ook uit de actieve deelname in het World Food Center.

Voor de WUR is het evident dat Nederland met zijn mondiaal toonaangevende agrifoodsector een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om, met haar kennis en technologie, bij te dragen aan de beschikbaarheid van voldoende gezond en duurzaam geproduceerde voeding voor een groeiende wereldbevolking”, zegt Rens Buchwaldt, als Lid van de Raad van Bestuur van de WUR betrokken bij het WFC. “Het World Food Center is een unieke kans om hier, in de Food Valley, en op een steenworp afstand van de WUR een belangrijk knooppunt te vestigen voor de Nederlandse agrifoodsector. Als WUR kunnen we daar onze kennis natuurlijk prima inbrengen en met andere universiteiten samenwerken in een breed opgezet onderzoeksprogramma. Het is geweldig om te zien dat de aandacht voor gezond en duurzaam voedsel blijft toenemen en we verheugen ons erop om de volgende 100 jaar WUR te beginnen met de start van het World Food Center in Ede in 2021!”

WUR ziet er naar uit zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het 100 years WUR-programma. Op de website, 100JaarWUR is het volledige programma te vinden.

Video: Kennis, onderzoek en het WFC

Kennis creëren en delen

Het WFC biedt bezoekers ook een kans om samen met wetenschappers te werken aan gezond en voedsel. Zes universiteiten (Amsterdam, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Utrecht en ) werken aan een gezamenlijk onderzoeksprogramma, waarbij ze gebruik maken van de aantallen geïnteresseerde consumenten die het WFC jaarlijks zullen bezoeken. De universiteiten, in overleg met TiFN, de Alliantie Voeding en het onderzoeksprogramma Food and Cognition, bevestigden eind juni  de samenwerking voort te zetten om vanuit het WFC een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en optimalisatie van gezonde en duurzame voedingsmiddelen. Het onderzoek richt zich op de vier thema’s: gezondheid, consumentengedrag, co-creatie en een duurzame en veilige voedselketen. Het onderzoek slaat een brug tussen onder meer de agrofoodsector, gedragswetenschappen en de medische wereld.
Tijs Breukink, lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, verwoordt het belang van de kennisinstellingen als volgt: