Toegankelijkheid volgens WCAG

Toegankelijkheid van deze website

Deze website valt deels onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Ede. Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom vind gemeente Ede het belangrijk dat haar digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Onze websites voldoen aan de meeste eisen. Toch zijn er ook verbeterpunten. U leest er meer over in de toegankelijkheidsverklaring voor deze website.

Inspectierapport WCAG 2.1 dd 11 februari 2022

Toegankelijkheidsverklaring: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/6618