Voedseleducatie

De ambitie van de WFC Experience om bezoekers te stimuleren thuis in hun dagelijks handelen toe te passen wat zij hebben gezien en geleerd, sluit goed aan op de landelijke ambities rondom voedseleducatie.

Diverse partijen zoals het Rijk, de WUR en het Voedingscentrum, hebben daarom samen een ambitie geformuleerd over hoe de WFC Experience een nationaal knooppunt kan worden voor voedseleducatie.

Nederland kent een breed aanbod van voedseleducatie: binnen en buiten de klas en op alle niveaus, ook voor volwassenen. Dat betekent dat voedseleducatie rondom het WFC een aanvulling moet zijn op het bestaande aanbod.

Het unieke van het WFC is dat een unieke centrale locatie wordt geboden waar zintuigelijke en educatieve beleving, wetenschap, bedrijfsleven en consumenten bij elkaar komen. Op deze manier biedt de WFC Experience op een informele wijze gestructureerd een educatieve ervaring.