Werken en Wonen

Leren, werken, wonen en beleven

Het WFC wordt een nieuw levendig stadsdeel in Ede. Een tweede kerngebied in de stad, naast het centrum van Ede. Het wordt een modern stedelijk milieu met (inter)nationale allure, interessant voor bewoners, bezoekers, werknemers en werkgevers.

Met het NS Intercitystation net naast het WFC richt het gebied zich op grootschalig bezoek met aansprekende bedrijvigheid, ontmoetingsfuncties en ruimte voor ontspanning.

De bewoners zullen er wonen in verschillende bijzondere stedelijke woonvormen. Short stay voorzieningen voor kenniswerkers én woonconcepten voor maatschappelijk bewuste doelgroepen (food, gezondheid, duurzaamheid) vinden hier hun plek, conform de Woonvisie Ede 2030. Het wonen op het WFC is daarmee nadrukkelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van het food- en kenniscluster in de regio FoodValley.